Gedistribueerd Programmeren Voorjaar 2009

Nieuws

Uitslagen Verlengde Toetsing (02/09/2009)
Na verlenging
Inschrijvers81
No show11
Gestopt9
Bijna2
Onvoldoende6
Gehaald53
Behalve de her-toets is nu ook het her-praktikum nagekeken; kijk hier naar de uitslagen. In de verlenging zijn nog 11 studenten er in geslaagd, het vak met een voldoende af te sluiten.
De resultaten verschijnen binnen enkele dagen op Osiris (voor zover dat werkt).

Uitslag verlengde toets (24/08/2009)
De verlengde toetsing van vanmorgen is voor de meesten van jullie hoopvol cq succesvol verlopen; kijk hier naar de uitslagen. Enkele personen hebben nu het vak gehaald, maar let op, enkele personen hebben wel heel aardig gescoord, maar moeten toch nog een praktikum inleveren om het vak voldoende af te sluiten.
Neem contact met me op als je vragen hebt over wat deze uitslag voor jou betekent. De uitslagen gaan naar de administratie als ook het verlengde praktikum is beoordeeld.

Nakijken voltooid (14/07/2009)
Het nakijken van de tweede praktikumopgave is voltooid, zodat nu de uitslagen bekend zijn.
Eerste termijn
Inschrijvers81
No show11
Gestopt12
Bijna6
Onvoldoende10
Gehaald42
Van de 81 ingeschreven studenten hebben 11 geen zichtbare sporen in mijn administratie achtergelaten (no show). Nog eens 12 studenten hebben aan 1 of 2 toetsonderdelen meegedaan, in alle gevallen alleen in de eerste helft van het blok (gestopt). Ik denk dat veel van deze studenten niet in voltooien van het vak geinteresseerd zijn, maar voor sommigen is dat nog wel mogelijk. (Als je door omstandigheden niet aan tweede toets en praktikum mee hebt gedaan zit je hierbij.)
Dan hebben 6 studenten het vak bijna voltooid door aan 3 toetsonderdelen mee te doen; deze personen zijn vrijwel allemaal in enige mate kansrijk om het vak in de verlenging af te ronden. (Als je dat wilt en er staat "Geen" bij jou vermeld onder Totaalplan, neem dan contact met me op.)
Van de 52 personen die het vak hebben afgemaakt, hebben er 10 een onvoldoende en 42 een voldoende. De mensen met een onvoldoende kunnen aan de verlenging meedoen (maar als je dat wilt en er staat "Geen" bij jou vermeld onder Totaalplan, neem dan contact met me op). Als je een voldoende hebt, maar je wilt aan de verlenging meedoen voor een hoger cijfer, dan mag dat alleen voor een van de deeltoetsen, niet voor een praktikum.

Toets inzien? (02/07/2009)
Iedereen heeft het recht de tweede deeltoets in te zien om te kijken of hij wel eerlijk beoordeeld is. Je kunt daarvoor naar mijn kantoor komen (CGN A308), maar ik wil wel dat je eerst deze uitwerkingen bekijkt.

Deeltoets 2 nagekeken (02/07/2009)
De tweede deeltoets is nagekeken, en je kunt hier de cijfers zien. (Wat daar staat onder "Verlengen?" moet je nog even negeren.) Voor de meesten zal nu wel ongeveer duidelijk zijn welke kant het opgaat. Bijna alle kandidaten die tot nu toe aan alles meededen, hebben aan een voldoende voor praktikum 2 genoeg om het vak te halen. Een enkeling moet nog hopen op een "dikke voldoende".
Als je een van de deeltoetsen hebt verprutst, kun je het resultaat ophalen in de verlengde toets op 24 augustus. Heb je beide deeltoetsen verprutst (lager dan 4), dan is dat in principe niet meer mogelijk. Denk je echter door bijzondere omstandigheden toch nog voor verlengen in aanmerking te komen, en ben je bereid heel hard te werken in de zomer, neem dan contact op met de docent.
Verlengen voor hoger cijfer: Door spoorproblemen konden sommigen minder lang werken afgelopen maandag. Als je het vak wel hebt gehaald, maar denkt dat je cijfer voor DT2 veel hoger kan, dan mag je aan de verlenging deelnemen om je resultaat te verbeteren. Het hoogst behaalde resultaat zal blijven tellen.

Uitslag Praktikumopgave 1 (12/06/2009)
De eerste praktikumopgave is nagekeken, en je kunt hier de cijfers zien. Als je lager dan een 4 hebt (dus bv een 3) dan moet deze opgave beslist over! Een onvoldoende vanaf 4 mag worden gecompenseerd met de andere deelcijfers, maar als je een onvoldoende hebt, moet je natuurlijk wel zorgen dat je voor andere onderdelen een hoog cijfer haalt! Heb je voor deze programmeeropgave en voor de eerste deeltoets een voldoende, dan hoef je alleen maar te zorgen dat je dit nivo vasthoudt.

Informele Praktikumbegeleiding (26/05/2009)
Voor wie in de herkansingsweek aan programmeeropgave 2 wil werken, is assistent Bart Jansen op woensdag 3 juni van 11 tot 13 uur aanwezig in BBL458 om te assisteren.

Bespreking Deeltoetsvragen (25/05/2009)
Op het werkcollege van 27 mei wil ik uitleg geven over de vragen van de eerste deeltoets. Als voorbereiding kun je nog eens naar de vragen of de antwoordvoorbeelden kijken.

Praktikumopgave beschikbaar (25/05/2009)
De praktikumopgave over routeringstabellen is nu beschikbaar. Hier zijn Marinus' socket-slides.

Materiaal van Alexander Melchior (20/05/2009)
Van de presentatie van Alexander vind je hier de slides en hier het filmpje over Quickpath.

Eerste deeltoets nagekeken (19/05/2009)
De eerste deeltoets is nagekeken en je kunt je cijfer hier zien. Je kunt ook nog eens naar de vragen kijken, of naar antwoordvoorbeelden.
Wat betekent deze uitslag voor jou?
Als je een voldoende hebt (38 kandidaten, 6 of hoger): Ga zo door! Als je voor de andere onderdelen ook voldoendes haalt, slaag je voor het vak. Nog mooier is het natuurlijk om te gaan voor hogere cijfers, want al ben je al geslaagd met een 6, er is natuurlijk niets tegen een 9!
Als je een lichte onvoldoende hebt (23 kandidaten, 4 tot 5,5): Geen reden tot directe zorg, maar je moet dit resultaat wel compenseren met hogere punten voor de andere onderdelen om gemiddeld op een voldoende te komen. Lukt dat met de praktica en de tweede deeltoets niet, dan kun je vast nog een deeltoets overdoen.
Als je een zware onvoldoende hebt (8 kandidaten, lager dan 4): Je zult de zaken anders moeten gaan aanpakken. Deze deeltoets moet in ieder geval over, wat alleen maar mag als je voor de tweede deeltoets een 4 of hoger haalt. Je moet je inspanningen voor GdP verhogen om het vak nog te kunnen halen.
Als je niet hebt deelgenomen (12 ingeschreven studenten) moet je, als je het vak nog wilt halen, ook op de tweede toets minstens 4 scoren, en de eerste overdoen in de verlenging.

Colleges 20 en 25 mei (19/05/2009)
Er heeft ooit in Osiris gestaan dat er op 20 mei geen college zou zijn, maar dat was onjuist. Op 20 mei komt Alexander Melchior vertellen over toepassing van Gedistribueerd Programmeren op MultiCore systemen.
Maandag 25 mei is er eerst gewoon hoorcollege (Randomisering), en dan uitleg over de tweede praktikumopgave. Die uitleg door Marinus Veldhorst gaat van start om 11 uur in Aard-Groot.

PO1 vragen (7/05/2009)
In de programmeeropgave, Deeltjes simuleren, zijn wat antwoorden opgenomen op "veel-" (dan wel: redelijk vaak) gestelde vragen.

PO1 herzien (27/04/2009)
In de programmeeropgave, Deeltjes simuleren, is een rekenfout gecorriceerd, en je kunt nu submitten.

Software Transactional Memory (27/04/2009)
Kijk eens naar deze video van 18 minuten met deze 22 slides over Transactional Memory. Het probleem dat correcte oplossinkjes voor deelproblemen niet combineren tot correcte grotere oplossingen wordt ook in college 4 (Dining Philosophers) besproken. Het idee van Transactional Memory is verwant aan wachtvrije synchronisatie, wat we vanaf college 10 gaan bespreken.

PraktikumOpgave 1 online (23/04/2009)
Je kunt de eerste praktikumopgave, Deeltjes simuleren, nu hier downloaden.

Slides over threads in Java (22/04/2009)
Je kunt hier de slides over Praktikumopgave 1 en Threads in Java bekijken.

We doen het toch andersom.... (21/04/2009)
In tegenstelling tot wat ik eerder aankondigde, houden we een werkcollege op woensdag en het praktikum op maandag. De inleverdata van de praktikumopgaven (op vrijdag) blijven ongewijzigd. Sorry voor de verwarring!

Lof der Lezing (21/04/2009)
Hoe haal ik het meest uit een hoorcollege? Kan de docent beter wel of niet een beamer gebruiken? Als ik een vraag stel, is die dan van type (a), (b), of (c)? Wat kan een docent met stemkastjes? Antwoorden op deze en andere vragen vind je in dit korte artikel: In praise of Lectures of het Nederlandse equivalent Lof der Lezing.

Programmeeropgave 1 (20/04/2009)
De eerste programmeeropgave is iets verlaat en wordt waarschijnlijk morgen online gezet.

Nieuw in Gedistribueerd Programmeren (15/04/2009)
De studenten-enquete uit 2007 geeft weinig aanleiding om iets aan het vak te veranderen. Aan de collegestof zijn twee onderwerpen toegevoegd: Stabilisatie en Multicore systemen (Hf 9 en 13 uit het dictaat). De praktikumleider en programmeeropgaven zijn dit jaar nieuw.

Gedistribueerd Programmeren moeilijk te halen? (15/04/2009)
De vorige keer dat Gedistribueerd Programmeren is gegeven, was in september/oktober 2007. Toen hebben 67 studenten zich ingeschreven, waarvan 17 voortijdig zijn gestopt, en 6 een onvoldoende hebben gekregen; 44 hebben Gedistribueerd Programmeren gehaald. Je ziet hieraan, dat "voortijdig stoppen" een groter risiko is dan "niet halen". Voorkom uitval door trouw de hoorcolleges te bezoeken en de gepresenteerde stof ook te verwerken door de opgaven te maken op het werkcollege. Begin tijdig met de programmeeropgaven!

Gedistribueerd Programmeren in 2009/10 (18/02/2009)
Vanwege het plan Tweejaarlijkse bachelorvakken, zal Gedistribueerd Programmeren in het collegejaar 2009/10 waarschijnlijk niet worden aangeboden. Het voorjaar van 2009 is dan voorlopig de laatste mogelijkheid om Gedistribueerd Programmeren te volgen. Dus, als je in je tweede of derde jaar zit, en dit vak graag wilt doen, is het verstandig om het in periode 4 van 2008/9 (april tot juni 2009) in je programma op te nemen.

Roostering in 2008/9 (28/08/2008)
In het collegejaar 2008/9 wordt Gedistribueerd Programmeren aangeboden in periode 4. De docent is Gerard Tel.

Oud nieuws (28/08/2008)
De nieuwsitems van vorig jaar bekijk je hier.

gerard@cs.uu.nl.