Gedistribueerd Programmeren 2007 en 2008

Nieuws

Roostering in 2008/9 (28/08/2008:) In het collegejaar 2008/9 wordt Gedistribueerd Programmeren aangeboden in periode 4.

Einduitslag (10/01/2008): Alle onderdelen van het vak en de verlenging zijn nagekeken, zodat de uitslag zoals hier te zien, definitief is.

Hertoets nagekeken (07/01/2008): De verlengde toets van 4 januari is nagekeken en hier kun je de uitslag zien.

Tweede praktikum en toets nagekeken (30/11/2007): Alle onderdelen van het vak zijn inmiddels nagekeken
Ingeschreven 67
Afgemaakt en gehaald 37
Afgemaakt, onvoldoende 12
Kansrijk in verlenging 12
en hier kun je de uitslag zien.
De tweede toets werd als moeilijk ervaren, maar de lage resultaten ervan werden voor de meesten gecompenseerd door goede praktikumcijfers. Van degenen die aan alle toetsonderdelen hebben meegedaan, is meer dan driekwart geslaagd. Een evengroot aantal kandidaten heeft goede mogelijkheden, het vak in de verlenging alsnog te halen.
Je kunt je voorbereiden op een eventuele nabespreking van je werk door deze Antwoordensuggesties door te lezen (hier is het tentamen).

Nakijken tweede deeltoets (19/10/2007): In verband met afwezigheid van de docent zal de tweede deeltoets pas rond 1 december worden nagekeken. Excuses voor de lange wachttijd, en ik hoop dat niemand hierdoor problemen zal ondervinden.

Eerste Praktikum nagekeken (19/10/2007): De eerste praktikumopgave is nagekeken en je kunt je resultaat zien.

Slides bij college van 10/10 (12/10/2007): De slides van woensdag zijn in gescande vorm hier te zien.

Je deeltoets nabespreken? (11/10/2007): Je kunt het gemaakte werk en de beoordeling bij de docent inzien. Om te voorkomen dat ik herhaaldelijk moet uitleggen waarom een bepaalde gedachtengang niet beloond werd, is het wel verplicht om vooraf deze Antwoordensuggesties door te lezen en te kijken of je vragen daarmee misschien al beantwoord worden.

no show 9
< 4 7
>=4, < 6 24
>= 6 27
Als je deze deeltoets niet hebt gemaakt of lager dan 4 hebt gehaald, moet je deze toets overdoen om het vak te kunnen halen. Je kunt je dan niet veroorloven om de tweede deeltoets ook onder de 4 te scoren, dus je moet je inspanningen voor Gedistribueerd Programmeren flink verhogen!
Een onvoldoende van 4 of hoger kun je compenseren met andere toetsonderdelen. Je mag de deeltoets overdoen maar het hoeft niet, maar om het vak te halen zul je de andere onderdelen wel flink beter moeten maken dan de deeltoets!

Uitslag eerste deeltoets (10/10/2007): De eerste deeltoets is nagekeken en je kunt je resultaat zien. Voorbeeld-antwoorden en informatie over het inzien van de toets komen later. Om de assistenten rustig aan jullie praktikumopgaven te laten werken, is er vrijdag (12 okt) geen werkcollege. Ook is er die dag geen hoorcollege.

Praktikumopgave 2 (05/10/2007): Je kunt de tweede praktikumopgave hier downloaden.

Geen college 5 oktober (03/10/2007): Op 5 oktober is er, vanwege het inleveren van praktikum 1, geen hoorcollege. Je kunt de hele dag aan je praktikumopgave werken, en van 1 tot 3 uur zijn de assistenten te vinden in BBL515 en BBL516. Ook op vrijdag 12 oktober is er geen hoorcollege; die dag kun je een flinke start maken met praktikumopgave 2.

Gebruiken bij praktikum (28/09/2007): Het is bij het praktikum niet toegestaan, java classes te gebruiken die speciaal voor het synchroniseren gemaakt zijn. Daarom moet je ook zelf je eigen semafoor uitprogrammeren, en mag je de voorgeprogrammeerde versie niet gebruiken.
SVN repositories kunnen worden gebruikt, maar moeten door de praktikumleider, Piet van Oostrum, worden aangemaakt.

Praktikumopgave 1 (12/09/2007): De slides van de Uitleg P.O. 1 en Praktikumopgave 1 staan op de site.

Tijdwijziging op vrijdagochtend (07/09/2007): Wegens problemen met de reservering van zalen zal het vrijdagochtendcollege voortaan al om 9 uur worden gegeven (in de kleine collegezaal van Aardwetenschappen). Zie ook de vakpagina.

Voor wie is Gedistribueerd Programmeren? Gedistribueerd Programmeren is een keuzeonderdeel van nivo 3 in de Bachelor-opleiding Informatica.

Nog een oud dictaat? Je kunt oude dictaten gebruiken, al worden er jaarlijks verbeteringen in het dictaat aangebracht. (Het Engelstalige hoofdstuk 6 uit 2004 en 2005 is vervallen; de nummering van de hogere hoofdstukken komt daarom niet overeen.) Met name het dictaat uit 2006 is zeer goed te gebruiken; er zijn dit jaar veel toets-opgaven toegevoegd, maar die kun je in de online versie bekijken.

De enquete uit 2006. De studenten-enquete is voor de docent uiterst belangrijke feedback! De ervaringen van studenten worden altijd bekeken bij het voorbereiden van de volgende jaargang Gedistribueerd Programmeren. Al is dat te laat voor jouzelf, vul svp de enquete in om de docent en je medestudenten te helpen! Hier zijn enkele opmerkingen uit de studenten-enquete.

De enquete uit 2004 en 2005. Hier zijn enkele opmerkingen uit de studenten-enquete.
gerard@cs.uu.nl.