Gedistribueerd Programmeren 2011

Literatuur

Dictaat en artikel

Er is een dictaat Gedistribueerd Programmeren (door de docent). Hier is een download in PDF (2.1MB) (Voorjaar 2011). De opgaven achter elk hoofdstuk vormen een goede voorbereiding op de toetsen.

Behalve het dictaat hoort dit artikel van André Schiper tot de verplichte stof: Schiper, A., Group Communication: From practice to theory, Lecture Notes in Computer Science, volume 3831, pp117-136. Ook wordt Hoofdstuk 27: Multithreaded Algorithms uit Introduction to Algorithms van Cormen e.a. behandeld. Over dat materiaal komen ook handouts beschikbaar.

Nog meer lezen?

Voor specifieke onderwerpen kun je natuurlijk de literatuur-referenties achterin het dictaat raadplegen. De stof is uit verschillende bronnen geput, waaronder deze boeken (die als aanvullend materiaal kunnen, maar niet hoeven te worden gebruikt):
gerard@cs.uu.nl