[Dept. of Computer Science]

Filosofie van de Informatica
            (beperkt open boek: WEL: Ladyman, artikel Starmans en Encyc. Britt. artikel, NIET: slides colleges)
          

Docenten

Werkcollege


Jan Broersen

Inhoudsbeschrijving

Het college beslaat ruwweg drie onderdelen: Het eerste deel handelt over de `klassieke' filosofie van de empirische wetenschappen. Hierbij komen onder meer de geschiedenis van de kenleer, het logisch positivisme, Poppers kritisch rationalisme, de empirische cyclus, Kuhns paradigmatheorie en Lakatos' falsificationisme aan de orde. Deel twee van het college behandelt elementen van de filosofie van de formele wetenschappen, de wiskunde en de logica, voor zover relevant voor de informatica, met aandacht voor paradoxen en stromingen. Verder wordt er aandacht besteed aan het begrip berekenbaarheid. In het laatste deel, tenslotte, worden speciale filosofisch getinte onderwerpen met betrekking tot de informatica en de kunstmatige intelligentie besproken.

Literatuur

Verplichte literatuur:
 • Ladyman, J. (2002) Understanding Philosophy of Science ; Routledge London and New York
 •  Leesmateriaal Filosofie van de Informatica : dit materiaal is beschikbaar op de website.
 • Sheets van de hoorcolleges
 • Het leesmateriaal betreft de volgende artikelen:
  Op dit moment is het volgende materiaal downloadable:

  Slides

  Filosofie van de formele wetenschappen

  slides college 1 (John-Jules Meyer)
  slides college 2 (John-Jules Meyer)  
  slides college 3 (John-Jules Meyer)

  slides college 4 (John-Jules Meyer)
  slides college 5 (John-Jules Meyer)

  Filosofie van de kunstmatige intelligentie

  slides colleges over Filosofie vd AI (John-Jules Meyer)
  extra slides FvdAI (John-Jules Meyer)

  Filosofie van de empirische wetenschappen

  slides college 1 (Richard Starmans)
  slides college 2 (Richard Starmans)
  slides college 3 (Richard Starmans)
  slides college 4 (Richard Starmans)
  slides college 5 (Richard Starmans)
  slides college 6 (Richard Starmans)
  slides college 7 (Richard Starmans)
  slides college 8 (Richard Starmans)

  Beoordeling

  Het tentamencijfer wordt bepaald door: de uitslag van de schriftelijke toets en het schriftelijk tentamen (onderlinge verhouding 1 : 3). De toets/tentamen-combinatie moet voldoende (minstens 5.6) zijn. Toets is facultatief; werkt alleen ten voordele. Verder is er nog een aanvullende toets (‘hertentamen’) (alleen!) voor studenten die al eerder iets (toets of tentamen) hebben gedaan! (Tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie, zoals ziekte e.d. In dat geval dient overleg plaats te vinden met de docenten.)

  Belangrijke data


  TOETS- EN TENTAMENRESULTATEN

  Nvt


  Laatst bijgewerkt: 28-04-11