Expertsystemen: Inhoud voorjaar 2008

Voor zalen en tijden, zie het urenrooster. De hoorcolleges beginnen op maandag 21 april 2008 om 9.00 uur. Ze zijn op maandag en woensdag om 9.00 in zaal Min208.

Indeling van INFOEXP voorjaar 2008:
Nr. Datum Onderwerp en Slides Literatuur (B)
H1 21/4 Inleiding: Expert Systems and AI Cilibrasi e.a., Algorithmic Clustering of Music ...
Naur, Computing vs. Thinking
1, 2
H3 23/4 Regelgebaseerd Programmeren: CLIPS CLIPS User Guide
P1 23/4 Oefenen met CLIPS Voorbeeld CLIPS: select, selectGoal 
H2 28/4 Top-down inferentie Slides bij Intelligente Systemen in Nijmegen 3
W1 28/4 AI, Rules   
30 april: Koninginnedag
5 mei: Bevrijdingsdag
H4 7/5 CLIPS en taalverwerking Mateas, Stern, Natural Language Understanding
P2 7/5 Assistentie 1e Practicumopgave Façade website 
12 mei: Pinkstervrij
H5 14/5 Het redeneren sturen Len Schubert, Resolution Principle
Jocelyn Paine, Introduction to Prolog for Mathematicians
8
P3 14/5 Assistentie 1e Practicumopgave   
H6 19/5 Onzekerheid: Certainty Factors Johan Kwisthout, Het Certainty Factor Model 9
W2 19/5 CLIPS, Facade, Redeneren   
H8 21/5 Bayesiaanse netwerken Jenneke IJzerman, Bayesiaanse statistiek in de rechtspraak
P4 21/5 Assistentie 1e Practicumopgave   
PO1 23/5 Inleveren 1e Practicumopgave   
26 mei tot 30 mei: Herkansingen Blok 3
H9 2/6 Knowledge Engineering en Maintenance Gertrude Sangers-van Cappellen, Literature Study
Randall Davis, Interactive Transfer of Expertise
10
W3 2/6 Onzekerheid   
T1 4/6 Deeltoets 1 over colleges 1 tm 6 en 8   
P5 4/6 Assistentie 2e Practicumopgave   
H10 9/6 Problem-solving methods William J. Clancey, Heuristic Classification, Secties 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Kahn etal, MORE: An Intelligent KA Tool
11, 12
W4 9/6 Nabespreking toets,
Hoorcollege 9
  
H7 11/6 Gastcollege Paul Kamsteeg: Intelligent Tutoring Systems Aanbevolen leesstof: Artificial intelligence and tutoring systems: computational and cognitive approaches to the communication of knowledge, Etienne Wenger, 1987. Hoofdstukken: 1, (2), 8.1, 8.2.
P6 11/6 Assistentie 2e Practicumopgave   
H11 16/6 Explanation (CENTAUR) Janice Aitkins, A Representation Scheme Using Both Frames and Rules 16
W5 16/6 Hoorcollege 10 en 7   
H12 18/6 Case Based reasoning en ID3 Kristian Hammond, Explaining and Repairing Plans that Fail 20, 22
P7 18/6 Assistentie 2e Practicumopgave   
H13 23/6 Truth Maintenance 15, 19
W6 23/6 Uitleg en leren   
H14 25/6 Case study: XCON Barker, O'Connor: Configuration at Digital: XCON ... 14
P8 25/6 Assistentie 2e Practicumopgave   
PO2 27/6 Inleveren 2e Practicumopgave   
Geen
W7
30/6 Truth Maintenance, Construction Bijeenkomst vervalt ivm. verbouw BBL 
T2 2/7 Deeltoets 2 over de hele stof   

De onderwerpen van de hoorcolleges staan hierboven vermeld (onder voorbehoud, wit). Ook staan de dagen van practicumbegeleiding (groen) en inleverdata (lichtgroen) vermeld, en de werkcolleges (roze).

De referenties genoemd onder Literatuur behoren tot de verplichte leesstof; kennis van deze bronnen wordt in de twee deeltentamens getoetst. In de kolom (B) staan verwijzingen naar hoofdstukken uit het boek Introduction to Expert Systems van Peter Jackson (dat in 2006 als verplichte literatuur werd gebruikt). Je kunt dit materiaal lezen ter verdieping als je het boek hebt, maar verplicht is het niet.


gerard@cs.uu.nl