Expertsystemen Voorjaar 2008: Nieuws

(28/080/2008) Uitslag Hertoets. Iedereen die vanmorgen aan de hertoets heeft meegedaan is geslaagd. Kijk in de uitslagenlijst hoe geslaagd je precies bent. Let op: de kolom "Verlengen" heeft hierin geen betekenis meer omdat de verlenging al achter de rug is. De uitslag van het verlengd praktikum volgt nog.

(20/08/2008) Hertoetsen op 28 augustus. De hertoets van 28 augustus is de laatste mogelijkheid om Expertsystemen nog te halen. Kijk in de uitslagenlijst of je toets 1 of toets 2 nog over wilt doen. Voor ongeveer 15 personen is het nog mogelijk om door het (over)maken van een toets, soms in combinatie met een her-praktikum, het vak nog met een voldoende af te sluiten.
De toets is op donderdag 28 augustus om 9 uur. Hoewel de zaal (AARD-C008) drie uur lang gereserveerd is, zal de toets slechts twee uur (120 minuten) duren, dus tot 11 uur.

(14/07/2008) Eindcijfers. Ook het tweede praktikum is nu nagekeken. Je kunt de beoordeling van het praktikum en je eindcijfer vinden in deze uitslagenlijst. Ook kun je daar lezen of je het vak nog kunt halen in de verlenging en wat je daar dan aan kunt doen. Om het vak nog te kunnen halen, moet je nu al voor minstens een toets een 4 of hoger hebben, en voor minstens een praktikum een 4 of hoger.

(04/07/2008) Deeltoets 2 nagekeken. De tweede deeltoets is nagekeken en je kunt hier je resultaat bekijken. Als je wilt kun je volgende week je werk nabespreken, maar bekijk dan wel eerst deze Voorbeelduitwerkingen.

(20/06/2008) Geen werkcollege op 30 juni. Vanaf 30 juni zijn de onderwijsfaçiliteiten in BBL niet meer in gebruik. We hebben daarom besloten, het werkcollege van 30 juni te laten vervallen. Met vragen over de stof of de opgaven kun je mailen naar de docent of de assistenten.

(19/06/2008) Beperkte beschikbaarheid praktikummachines. Deze zomer worden de praktikumzalen opgeknapt. Het verbouwen begint op 30 juni, maar de ontmanteling van de praktikumcomputers begint al op 25 juni om 17.00 uur. Als je praktikumopgave 2 dan nog niet af hebt, zorg dan dat je niet van de praktikummachines afhankelijk bent! In de Sterrenzaal (Minnaert) zullen vanaf dinsdag, 36 nieuwe machines beschikbaar zijn. Toegang tot de eigen HOME directory is onzeker; zorg daarom dat je kopieën van je bestanden hebt zodat je eventueel elders kunt verder werken.

(10/06/2008) Gastcollege Paul Kamsteeg. Morgen, 11 juni, geeft Paul Kamsteeg uit Nijmegen een gastcollege over Intelligent Tutoring Systems. Kom allemaal, en kom op tijd!

(10/06/2008) Uitslagen Deeltoets en praktikum. De eerste deeltoets en het eerst praktikum zijn nagekeken en je kunt in deze lijst je tussenresultaat opzoeken. Negeer in deze lijst de kolommen over verlengen want deze hebben pas betekenis als alle onderdelen zijn nagekeken. Je kunt je werk bij de docent inzien, maar kijk svp. eerst naar de voorbeelduitwerkingen.
Wat betekent de uitslag voor jou? Deelname aan beide praktika en beide deeltoetsen is verplicht, en een onvoldoende resultaat kun je alleen compenseren als het tenminste een vier is. Je kunt maar één praktikum en één toets herkansen. Als je het praktikum niet hebt gemaakt, moet je het tweede praktikum meedoen en in de verlenging een praktikum maken om het vak nog te kunnen halen. Als je de toets niet hebt gemaakt of je cijfer is lager dan een vier, moet je de tweede toets maken en in de verlenging toets 1 doen om het vak nog te kunnen halen.

(23/05/2008) Inleveren Opgave 1. Je moet vandaag Opgave 1 inleveren, voor 23 uur 's avonds. Je kunt dit doen via de Submit pagina.

(15/05/2008) Roosterwijziging: Gastspreker Kamsteeg. Op 11 juni komt Paul Kamsteeg uit Nijmegen een gastcollege geven over het onderwerp Intelligent Tutoring Systems. De hoorcolleges 8, 9 en 10 worden daarom iets naar voren geschoven.

(15/05/2008) Literatuur aangevuld. Het artikel over Facade kun je alleen vanuit de universiteit lezen. De link naar het artikel over Resolutie klopte niet maar dit is gecorrigeerd.

(28/04/2008) Waarom wordt dit vak eigenlijk opgeheven? Regelgebaseerde kennissystemen worden wel in allerlei gebieden toegepast, maar de technologie zelf is nog maar beperkt in ontwikkeling. De meeste theorie die in het vak wordt behandeld is tussen de twintig en dertig jaar oud. De overweging dat het vak Expertsystemen niet voorbereidt op een onderzoekstraject in Master of Onderzoekers-opleiding leidde tot een besluit het vak te beëindigen.

(28/04/2008) Komen uitwerkingen van de werkcollegeopgaven beschikbaar? Nee, er zullen geen uitwerkingen van werkcollegeopgaven worden gegeven. De vragen zijn bedoeld om zelf over dingen na te denken, en de anwoorden zijn geen extra feitenkennis die tot de leerdoelen van het vak hoort. Er is voldoende gelegenheid om met studentassistenten of met de docent over de opgaven te spreken.

(10/04/2008) Laatste keer ExpertSystemen in 2008. Het vak ExpertSystemen wordt in het voorjaar van 2008 gegeven. Dit is de laatste keer dat het vak wordt aangeboden. De inhoud is vrijwel gelijk aan het vak van 2007. Het hoorcollege wordt gegeven door Gerard Tel en het praktikum wordt verzorgd door Johan Kwisthout.

(16/11/2006) Wel ExpertSystemen in 2007! In tegenstelling tot wat eerder werd bericht, zal het vak ExpertSystemen in het voorjaar van 2007 wel worden aangeboden. Net als in 2006 worden de hoorcolleges verzorgd door Linda van der Gaag en Gerard Tel, en het praktikum door Johan Kwisthout. In plaats van het boek Introduction to Expert Systems van Peter Jackson zal dit jaar een leeswijzer worden opgesteld.

Voor wie is Expertsystemen?
Expertsystemen is een keuzeonderdeel van nivo 3 in de Bachelor-opleiding Informatica (jaar van aankomst 2002 en later). Expertsystemen is ook een onderdeel van de studie Cognitieve Kunstmatige Intelligentie.

gerard@cs.uu.nl.