Datastructuren voorjaar 2017

Rooster

Wk Woensdag Vrijdag WerkCol (kern)
2-5 d later
17 Invariant: Binary Search Bewijzen: Inductie Bin Srch & Inv (3, 4, 7, 8)
18 QuickSort
Boek: Sec 2.1, Ch 7.
(Bevrijdingsdag) Inductie (1, 6, 9, 11)
19 Analyse van Algoritmen
Boek: 2.1, 3.1, 3.2.
Sommaties
Boek: App A.
Sorting (1, 2, 9, 15),
Analyse (5, 6, 9, 15)
20 Sneller Sorteren?
Boek: Ch 8.
Abstracte Datastructuren
Boek: pp 229vv.
Som-sommen (4, 8, 9, 11),
Lineair Sorteren (2, 4, 8, 13)
21 Toets 1 (Toetsregels)
Stof: Les 1 t/m 6
(Brugdag)
22 Stack, Array, Queue, List
Boek: Ch 10.
Recursie, Master Theorem
Boek: Sec 2.3, Ch 4, Sec 3.2.
Abstracte DS (1, 2, 9, 10),
Stack en Queue (1, 5, 6, 12)
23 Heaps en PrioQueue
Boek: Ch 6.
Hash Tabellen
Boek: Ch 11, Berekening.
Recursie en MT (5, 9, 12, 27)
Heaps (3, 13, 17, 19)
24 Zoekbomen: Queries, Insert
Boek: Ch 11.
Zoekbomen: Delete, Balans, Optuigen,
Boek: Ch 12, 13, 14.
Hash (4, 7, 13, 16)
Tree (8, 10, 18, 25)
25 Fibonacci Logaritmen en Sinus
pres. Tomas Klos
Balancering (1, 2, 4, 6), Augmentatie
Fibonacci (1, 4, 7, 13), LogSin
26 Toets 2 (Toetsregels)
Stof: week 21 t/m 25
27 Reparatietoetsen Blok 3
28 Hertoets (Toetsregels)
Stof: T1 OF T2

Hoor- en Werkcolleges

Er zijn hoorcolleges op woensdag en vrijdag, gevolgd door werkcolleges. Beide zijn belangrijk! De werkcolleges lopen een halve week achter op de hoorcolleges. Na een hoorcollege kun je enkele dagen gebruiken om de opgaven te maken, waarna je op het volgende werkcollege vragen kunt bespreken waar je niet uit kwam. Daarom wordt de stof van de woensdagse hoorcolleges op het werkcollege verwerkt op de daaropvolgende vrijdag, en de stof van de vrijdagse werkcolleges pas op woensdag.
Gebruik die tussenliggende dagen goed! Dwz., probeer zoveel mogelijk de vragen al voor het werkcollege te maken.
Kernopgaven: Bij elke werkcollege-opgavenset worden ongeveer vier opgaven benoemd als kern-opgaven. Die moet je sowieso maken om de stof een beetje te begrijpen. Bijna alle opgaven zijn representaief voor wat op de toets kan worden gevraagd.
Extra uitleg en opgavendemonstratie: Op woensdag wordt het werkcollege in groep 1 grotendeels klassikaal ingevuld met extra uitleg van stof en uitgebreid voordoen van opdrachten. Op vrijdag gebeurt datzelfde in groep 2. Als je vind dat je behoefte hebt aan meer uitleg, kun je daarvoor in groep 1 of 2 terecht; ga niet naar beide uitlegsessies want er gebeurt hetzelfde. Na de uitleg heb je misschien wat meer tijd thuis nodig om alles wat gezien hebt te verwerken en nog meer sommen te maken.

Zijn de colleges verplicht?

Nee, de Hoor- en Werkcolleges zijn niet verplicht. Simpelweg omdat wij geen tijd willen steken in het bijhouden van presentielijsten of het aanhoren van verhalen over lekke banden en ziektes. Deze activiteiten zijn wel geheel gratis!! Wij geloven ook dat ze nuttig zijn! Dus, wil je Datastructuren halen, kom dan gewoon naar alle Hoor- en Werkcolleges en bereid ze voor.

Urenbegroting

Bij een vak van 7,5EC hoort een werkbelasting van 210 uur. Hoe werk je 210 uur aan Datastructuren? Dit is natuurlijk maar een voorbeeld, maar geeft wel aan wat er van je verwacht wordt.