Datastructuren

Reactie Caracal Enquete 2016/17

Na afloop van het vak Datastructuren in juni 2017, hebben 55 deelnemers de enquete over Datastructuren in Caracal ingevuld. Hieronder de reactie van de docent:

Volgens mij ging Datastructuren dit jaar prima en dat beeld zie ik bevestigd in de enquete. Het RENDEMENT was goed: met 243 deelnemers waren na de primaire toetsing 120 deelnemers geslaagd (49%) en na de reparatie 175 (72%).

Numerieke Scores

De meeste numerieke scores liggen dicht bij die van vorig jaar en ik zal eerst kort ingaan op de vragen waar het verschil groter is dan 0,2. De cursusinformatie is met 4,2 beoordeeld, was 3,9. Naar aanleiding van vragen van vorig jaar (toen ik DS voor het eerst gaf) zijn sommige zaken op de site verduidelijkt.

Begeleiding werkcollege ging van 3,7 naar 4,3. Ik denk dat het assistententeam dit jaar uitzonderlijk goed was. De man met de baard, genoemd in de antwoorden, was Max. Verder wil ik Ivo Gabe even met name noemen. Hij heeft opgaven klassikaal voorgedaan, veel DomJudge clarifications beantwoord, en een vrij succesvolle practicumopdracht uitgewerkt (Bouwmarkt). Maar ik had ook de opzet van de werkcolleges iets aangepast: in groepen 1 en 2 was elke week 1 sessie met extra uitleg, waar deelnemers voor konden kiezen.

De roostering ging van 4,6 naar 4,3 terwijl de roostering exact hetzelfde was. Dit geeft volgens mij aan dat kleine verschillen in de uitkomsten ook wel statische ruis kunnen zijn. Leslocatie ging van 4,6 naar 4,3. Vorig jaar zaten we elke keer in Cosmos, nu wisselend in Rup-Wit en Pangea. Er was wel iedere keer plek genoeg, en ik denk dat de zalen niet al te veel verschillen. Of nou dat loopje van 10 minuten meteen de score 0,3 laat kelderen wil ik niet direct aannemen, dus laten we het maar weer op de statistische ruis gooien! Feedback ging omhoog van 3,4 naar 3,8. Ik heb dit jaar iets bewuster observaties uit de practica teruggekoppeld op hoorcollege. Assistenten waren zeer goed in clarifications beantwoorden (maar dat was vorig jaar ook al zo). Duidelijkheid van toetsing ging van 4,1 naar 4,5 en ook hier komt dat denk ik doordat ik alles wat vorig jaar onduidelijk bleek, op de site heb uitgelegd.

Beoordeling van het vak als geheel steeg van 7,8 naar 8,3. Wel we hebben ons best erop gedaan, maar ik heb ook gemerkt dat het publiek dit jaar wat actiever meewerkte met de hoor- en werkcolleges dan vorig jaar. Het ene publiek is het andere niet, en met beter publiek kun je als docent ook beter werken.

Op bijna alle vragen scoort Datastructuren hoger dan het gemiddelde over de vakken. Bv opgedane kennis gebruiken in practica. Ik maak heel bewust practica die goed aansluiten bij de behandelde stof, en behandel vervolgens die stof heel practicumgericht. Wijze van toetsing is zeer duidelijk, hiervoor heb ik een simpele cijferregeling die op de vaksite duidelijk staat vermeld. Op 1 vraag scoort Datastructuren onder het gemiddelde van alle cursussen, en dat is voorbeelden uit de praktijk. Die score was en is 3,6. Ik blijf open staan voor ideeŽn om dit te verbeteren, al denk ik niet dat het binnen de cursus als geheel nou als probleem gezien moet worden.

Open vragen: Werkvormen

Dan de open vragen, als eerste WERKCOLLEGE. Er zijn twee opmerkingen over passiviteit van begeleiders, maar meer over een proactieve houding. Hieruit blijkt duidelijk dat dit belangrijk is: er moet een zekere invulling aan werkcollege worden gegeven, die verder gaat dan onder toezicht zelf je huiswerk maken. De extra uitleg in groepen 1 en 2 was denk ik een goed begin en ook volgend jaar zal ik de assistenten zeker weer tot proactiviteit stimuleren.

Over DOMJUDGE bespeur ik nog steeds een groot enthousiasme. We schijnen iets uit te moeten leggen (dat je een .cs bestand moet inleveren) maar daarmee ben ik het niet eens. Er is immers een (qua C# programmering) ultrasimpele opdracht 1, waar nog bij vermeld staat dat die bedoeld is om het werken met DJ onder de knie te krijgen. Overigens staat op de practicumpagina expliciet vermeld dat je het .cs bestand moet inleveren. De deadlines op zaterdag werken ook prima; slechts 1x was er de suggestie om ook de zondag er nog bij te "geven" maar die wil ik niet volgen. DomJudge geeft een vergelijkingsgrafiek waarin deelnemers kunnen zien hoe snel hun oplossing is in vergelijking met de andere inzendingen. Dit leidde tot een inspirerende vorm van competitie tussen de betere programmeurs, waarmee in feite een extra dimensie aan het vak wordt toegevoegd voor een bepaalde doelgroep. Er is een mogelijkheid dat zoiets ontspoord (teveel tijd besteden aan het vervolmaken van een opdracht die al af is) maar die mogelijkheid heeft zich nauwelijks gematerialiseerd.

Een nadeel van DomJudge dat nog niet helemaal is opgelost, is de onduidelijkheid die je hebt bij een fout in een verborgen testcase. We hebben naar aanleiding van dit signaal vorig jaar, dit jaar meer testcases open gemaakt. Volgend jaar kunnen we er gewoon nog meer open zetten. Een andere suggestie (om meer gedifferentieerde feedback uit het systeem te laten komen) vereist een aanpassing van het DomJudge systeem en ik betwijfel of we het die kant op moeten zoeken. Het kan al flink helpen als je bij een RUN-ERROR te zien krijgt wat die error precies is.

De ondersteuning van de DomJudge operator (Tom vd Zanden) was overigens heel goed. Tom heeft op mijn suggestie een optie van batch clarifications ingebouwd, die ik kon gebruiken om cijfers te communiceren binnen de allernieuwste privacy-regels. Hij staat altijd klaar om vragen over DJ te beantwoorden, of zelfs om bij te springen bij clarifications. Tom heeft ook maatregelen getroffen om de continuÔteit van DJ te verzekeren in zijn eigen afwezigheid, wat binnen de universiteit wel als unicum mag gelden.

Het HOORCOLLEGE: Het vak heet wel Datastructuren maar vanaf het begin maak ik duidelijk dat het thema draait om het samenbrengen van programmeren en wiskunde. Duidelijke uitleg en grappen houd ik er natuurlijk in. Ook interactie laat ik erin, ik bespeurde niet de "consistente onwil om hierop in te gaan", integendeel, ik vond het publiek dit jaar prettiger dan vorig jaar. De collegeaantekeningen stonden vanaf begin van het jaar online en de kern-opgaven van het werkcollege meestal een paar dagen vantevoren. Uitwerkingen komen na ongeveer een week online, soms zelfs sneller als er een toets aankwam.

WERKVORMEN: Volgend jaar wil ik twee huiswerksets laten maken. Dit maakt de werkvormen gevarieerder en is een vorm van tentamens doornemen en een substituut voor een verplichte minitoets.

Tenslotte

Niet serieus: Een respondent heeft moeite het vak serieus te nemen, ik vermoed dat dezelfde persoon dit bij "practicum" en bij "wat anders" heeft ingevuld. Ik respecteer ieders mening maar ben het met deze observaties oneens. De reactie is ook totaal niet consistent met de andere reacties, daarom ga ik er niets mee doen. Ik hoop van harte dat deze respondent DS heeft gehaald! Zodat hij zich niet nogmaals door een blok Datastructuren moet worstelen.

Gerard Tel.