Datastructuren

Reactie Caracal Enquete 2015/16

Na afloop van het vak Datastructuren in juni 2016, hebben 51 deelnemers de enquete over Datastructuren in Caracal ingevuld. Hieronder de reactie van de docent:

Dat is een heleboel informatie bij elkaar, bedankt iedereen voor het reageren!
Omdat Datastructuren nieuw voor mij is heb ik de studenten met nadruk gevraagd veel feedback te geven en er zitten zeker dingen bij waar ik veel aan heb. Van mijn reactie maak ik maar geen al te gestructureerd verhaal, maar ik zet hieronder gewoon een paar zaken op een rijtje.

Numerieke scores

Om te beginnen, even kijken naar de numerieke scores. Volgens de vergelijkingstabel scoort Datastructuren bovengemiddeld op alle aspecten behalve twee: Het geven van voorbeelden uit de praktijk en de Aanmoediging door Overige docenten. Voorbeelden uit de praktijk erin verwerken is bij zo'n eerstejaars vak altijd iets moeilijker dan bij bv. Algoritmiek, maar ik ga wel op zoek naar ideeën om de band tussen het vak en de praktijk te versterken. De overige docenten hebben misschien ook niet veel gelegenheid gehad om studenten tot deelname te stimuleren, en misschien is het ook hun taak niet. Dus aan dit aspect wou ik maar niet te zwaar tillen. Ik vind het trouwens wel heel goed, hoe de Studentassistenten via DomJudge clarifications de deelnemers enthousiast aan het programmeren hebben gehouden. Stiekum gaat daar natuurlijk wel een stimulerende werking van uit, die wellicht door de deelnemers over het hoofd is gezien.
Het verraste me een beetje dat de score voor de Roostering heel hoog was, namelijk 4,6, terwijl het werkcollege op vrijdagmiddag was. Ook bij de gerichte vraag over verbetering van het werkcollege werd de tijd maar eenmaal genoemd. Conclusie is dus, dat de roostering op vrijdagmiddag NIET als belemmerende factor gezien moet worden, en dat Datastructuren volgend jaar weer in slot D mag. Zelf vond ik het trouwens WEL heel jammer dat er, door Koningsdag en Brugdag, zowel in week 1 als in week 2 een college uitviel, waardoor ik aan het eind van week 2 nog studenten op de werkgroep zag die werkelijk nog geen letter bestudeerd hadden.
Er was ook een behoorlijk hoge score 4,4 voor het toepassen van de stof in opdrachten. Ik ben wel heel bewust bezig geweest met opdrachten verzinnen die passen bij de theorie, en die zo te roosteren dat er steeds een paar weken zitten tussen die theorie en de praktikumdeadline. Niet alleen dwing je dan de studenten die theorie echt goed te bestuderen, maar als docent heb je ook vast een handig kapstokje om je verhaal aan op te hangen.
De leslocatie scoorde ook al 4,6, ik moet ook zeggen die Cosmos is echt een prettige zaal en alles werkt er altijd.
Uiteindelijk vind ik het allerbelangrijkste, of de studenten veel leren van de cursus en met een cijfer 4,6 op de vraag "Ik heb veel geleerd" ben ik erg tevreden.

Werkcollege

Ik heb een open vraag gesteld naar suggesties om de effectiviteit van het werkcollege te verhogen; ik vind de werkcolleges namelijk onbevredigend omdat er weinig mensen komen, en die zijn dan ook nog eens in minderheid met de opdrachten bezig. Een paar keer schemerde door dat meer studenten komen als je het werkcollege verplicht stelt of er een beloning (in punten) voor geeft. Wat ik meer zocht is een manier om het echt zinvoller te maken zodat de studenten er ook echt wat aan hebben. De ideeën om meer opgaven voor te doen, eventueel (suggestie van Ivo-Gabe) dit in een bepaalde groep nog meer te doen dan in een andere, vond ik wel heel leuk.
Dat sommige werkcollegeopdrachten moeilijker zijn dan een toetssom is bewust gekozen: een WC moet ook uitdagend zijn, en een leerervaring bieden, voor de meer getalenteerde studenten.
Verwijzen naar opgaven uit het boek deed ik ook al heel bewust (dus niet uit luiheid om het niet over te hoeven typen!). Ik weet dat de course handouts duidelijk zijn, maar ik wil de studenten ook stimuleren om zo nu en dan Cormen ter hand te nemen. Over de suggestie om het werkcollege iets anders te framen ga ik ook goed nadenken.

DomJudge

Met DomJudge werken vinden de studenten duidelijk prettig, ik kan me dat ook heel goed voorstellen; je hebt duidelijkheid over wanneer je de opdracht af hebt of niet, en tijdens het werken krijg je al feedback van het systeem en via clarifications. De suggestie om testen van programma's mogelijk te laten na de deadline neem ik NIET over: heel bewust kiezen we ervoor, dat je in de tijd na de deadline niet meer bezig bent met dingen die al afgesloten zijn, maar je energie richt op de opdrachten die dan voor je liggen.
Wat ik wel wil proberen, is volgend jaar meer van de testcases open te maken en meer feedback automatisch aan deelnemers te geven. Want nu moeten de assistenten teveel clarifications oplossen met simpelweg het doorsluizen van een foutmelding. Maar ook (zegt Jordi) zouden studenten moeten leren om zelf tests op te stellen.
Over de opdrachten ben ik heel tevreden, de studenten hebben aan de meeste wel met enig plezier gewerkt en er veel van geleerd. De opdracht Nemo was iets te makkelijk, dus die wil ik volgend jaar uitbreiden met een opdracht die moet zeggen hoevaak de huidige scheepsconfiguratie al is voorgekomen (dat dwingt ook het gebruik van integers als setrepresentatie iets strenger af). De Bouwplaat werd door veel deelnemers met krankzinnig ingewikkelde constructies opgelost, waarbij soms het gebruik van de priorityqueue als eventqueue nog vreselijk werd omzeild. BoomBoom is lastig, maar wel heel geschikt voor de 30 a 40 kandidaten die echt goed zijn en willen werken voor een extra bonusje.

Oefentoetsen

Er waren geen oefententamens. Helaas, dit heeft te maken met mijn start bij dit vak. Ik heb vier toetsen opgesteld (1e en 2e, primair en her) die volgend jaar als oefentoets worden aangeboden. Ik denk ook dat de werkcollegeopdrachten wel een goede indicatie gaven van het soort opdrachten, zoiets werd ook bovenaan het opgavenblad steeds gesuggereerd.

Hoorcolleges

Interactie in de collegezaal. Uit onderzoek en observaties blijkt, dat sprekers vrijwel altijd te WEINIG tijd geven om over een door hun gestelde vraag na te denken. Ik heb wel gemerkt dat er bij makkelijke vragen een zekere weerstand is om te reageren, soms schakel ik dan over op "zoommoment" zodat de toehoorders elkaars begrip kunnen checken of aanvullen. Interactie, vragen, antwoorden en zoommomenten zijn interessante punten van aandacht voor volgend jaar.
Een vraag die je stelt en vervolgens zelf meteen beantwoordt, heet een retorische vraag en is een heel gebruikelijk middel om een volgende stap in een betoog te introduceren in vraagvorm.
Het collegegeven met bord en krijt tegenover beamer en powerpoint gaf natuurlijk ook wel enige reactie, en ik zou zeggen in meerderheid positief. Naar mijn mening maakt een beampresentatie de toehoorders passief, wat niet goed is volgens de door mij aangehangen leer van het constructivistische leren.
Ik ging er van uit dat de deelnemers wel eens een sommatieteken hebben gezien, dus dat er sommaties werden gebruikt in college 1 en 2, terwijl een grondige behandeling van sommaties in college 5 zat, vond ik geen probleem. Dat is ook een methode van: eerst belangstelling opwekken door iets te gebruiken, en het dan uitleggen.

Privacy van cijfers

In de aanloop van nieuwe manieren om cijfers te communiceren heb ik de studenten gevraagd of ze problemen hebben met de huidige werkwijze. Mijn verwachting was dat studenten hier in meerderheid eigenlijk geen problemen mee zouden hebben. Die verwachting werd overtroffen door de uitkomst dat de 46 antwoordende studenten er UNANIEM over zijn dat ze hun cijfer graag in een lijst op de site zien onder studentnummer. Commentaar van de collega's bij de koffie: Privacy is een dingetje van onze generatie, studenten van nu zijn daar totaal niet mee bezig. Overigens kunnen we met deze uitkomst niets, want we moeten ons natuurlijk gaan houden aan de wetgeving die door onze generatiegenoten is vastgesteld!

Conclusie

Ik vond de cursus erg leuk om te geven (nog leuker dan ik verwacht had) en ik had een goed team.
Volgend jaar ga ik het gewoon nog beter doen!

Gerard Tel.