Databasebevraging met SQL

Richtlijnen

 1. Naslag. Gebruik als hulp en naslag voor SQL de 'gentle introduction' aangeboden door W3Schools: SQL Tutorial. Mocht je iets niet duidelijk vinden, zoek ditdan op op het Web; er zijn veel inleidingen beschikbaar, zie ook de links bij deze website.
 2. Software. De gekozen software is niet in alle opzichten ideaal, maar afgestemd op een leersituatie. Je kunt deze ook gemakkelijk op je eigen pc installeren.
  1. SQLite is een snelle en compacte SQL-database engine, freeware, geschreven in C en beschikbaar voor verschillende platforms. SQLite zelf werkt alleen in commandline-mode, maar er zijn verschillende tools voor dit product geschreven die het de gebruiker gemakkelijker maken.
  2. Een goede combinatie is SQLite en SQLite Administrator. Dit laatste programma doet méér dan de naam suggereert en levert een gebruikersinterface waarmee database gecreëerd en bevraagd kunnen worden.
  3. De genoemde programma's zijn te downloaden vanaf:
  4. Installatie is bijzonder eenvoudig: de files behorend bij beide programma's kunnen naar een en dezelfde folder worden gekopieerd.
  5. De SQL-syntax zoals geïmplementeerd in SQLite is te vinden op: SQL As Understood By SQLite (zie eventueel ook: SQL Features That SQLite Does Not Implement). Zie voor datatypes: SQLite Version 3 Overview
 3. Test databases Hier is een test database om mee te oefenen en het programma te verkennen: World-dmo.db3, met landen, steden, talen etc.
 4. Inleveren: Word-document met de SQL-statements die bij de opgave horen.
WODAB

Werelddatabase

Voorbereiding:
 1. Bestudeer het eerste gedeelte: SQL Basic en SQL Advanced tot en met SQL Between
 2. Doe de test: SQL Demo (SQL Try It)
 3. Open de test database en bekijk de structuur van de tabellen: in de tree control en in het tabblad Edit Data (klik steeds op een tabel in de tree control).
Opdracht:
JOINS

SQL-joins

Opdracht:
QUERS

SQL-queries

Voorbereiding:
 1. Download de Suppliers-Parts-Catalog database: SPC.s3db, eveneens een Sqlite-bestand.
 2. Raadpleeg zonodig SQL references op het Web, zoals http://www.w3schools.com/default.asp (zie ook de links-pagina).
Opdracht:
VIEWS

SQL-views

Voorbereiding:

Lees nog eens het gedeelte over views door in het SQL-tutorial van W3Schools. We gaan nu oefenen met views en queries. Sla de gemaakte view en query steeds op in de database onder een passende naam.

Opdracht:
 1. Maak een view waarin landen en hoofdsteden aan elkaar gekoppeld zijn (output alfabetisch op land). Gebruik nu deze view voor een query waarin je alleen die landen selecteert waarvan de hoofdstad een naam heeft tussen A en K.
 2. Maak een view die een overzicht oplevert van alle talen die in de voorkomende landen worden gesproken.
 3. Gebruik deze view als basis voor een query om alle landen te selecteren waar Arabisch wordt gesproken.