Tentamen

Tentamen

Het vak wordt afgesloten met een tentamen dat voor een belangrijk deel meetelt voor het eindcijfer. Het tentamen gaat over alle stof uit de hoorcolleges (dus inclusief slides), werkcolleges, practica en het cursusboek (voor zover opgegeven).

Het tentamen van het vak is een gesloten-boek tentamen. Bij het tentamen mag je dus geen gebruik maken van het cursusboek of slides. Wel mag je gebruik maken van één spiekbriefje, formaat A4, eventueel aan beide zijden bedrukt of beschreven.

Oefententamens

Om een indruk te krijgen van de opgaven die je zoal kunt verwachten op het tentamen, zijn twee oefententamens beschikbaar.

Delen van deze oefententamens zullen, indien de tijd dat toelaat, worden uitgewerkt tijdens een college-vragenuur aan het einde van de cursus.
hansp@cs.uu.nl