Software

SQLite

Voor de practicumopdrachten wordt gebruik gemaakt van een relationeel dbms. Omdat het slechts gaat om "kale" SQL-queries, hebben we gekozen voor SQLite.

Start SQLite3'

Tips & hints

GUI

Student Sije Harkema heeft een aantal GUI's voor SQLite getest. In volgorde van zijn voorkeur:

sqlite studio ( http://sqlitestudio.one.pl/index.rvt )
sqlite database browser ( http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/ )
sqlite administrator ( http://sqliteadmin.orbmu2k.de/ )
Sqlitespy ( http://www.yunqa.de/delphi/doku.php/products/sqlitespy/index )

 


hansp@cs.uu.nl