Practicum

Practicum

Er zijn twee practicumopdrachten verbonden aan dit vak. In de planning is aangegeven op welke dagen er speciale practicumsessies zijn ingeruimd. Je werkt in koppels aan de practicumopgaven. Onder bijzondere omstandigheden kan toestemming worden gegeven om het practicum solo te doen.

SQL-code

Een deel van wat je dient in te leveren is SQL-code: DDL en/of DML. Deze code wordt door de correctoren getest via de command line shell. Hieronder zie je een deel van een sessie voor opgave 2.

Als hier fouten (syntax errors) optreden, is het einde verhaal: 0 punten. Veel gemaakte fouten:

Van een academisch gevormd informaticus mag je verwachten dat hij/zij ook met een command line shell kan werken.

Opgave 1

Klik hier voor opgave 1. Deadline: zondag 11 maart 2018, 23:55. Inleveren via submit (Databases 1, ica)

Opgave 2

Klik hier voor opgave 2. Deadline: zondag 8 april 2018, 23:55. Inleveren via submit (Databases 2, ica)

Herkansing

Zie onder Toetsing.

Uitstel

Bij het vaststellen van de inleverdata is reeds rekening gehouden met mogelijk op te lopen vertragingen door ziekte, bladeren op de rails, vastlopende printers, gecrashte harddisks, overleden goudvissen en draadloze muizen waarvan de batterijen leeg zijn. Uitstel voor het inleveren van de opdrachten wordt dan ook alleen onder zeer bijzondere omstandigheden verleend.


hansp@cs.uu.nl