Planning en slides

Planning en slides (voorlopig)

Hieronder verschijnen telkens de onderwerpen die behandeld worden/zijn in de colleges. Deze planning heeft een voorlopig karakter; kijk regelmatig op deze pagina met het oog op mogelijke wijzigingen. We onderscheiden elke week het A-college (op dinsdag) en het B-college (op donderdag). Elke onderwijsactiviteit wordt aangeduid met het weeknummer en A of B.

Bij de B-sessies horen online oefeningen, met feedback. Deze vind je in blackboard. Het is verplicht om deze oefeningen te maken vóór de eerstvolgende dinsdag. Verzuim levert strafpunten op. Je mag de online oefeningen zo vaak maken als je wilt. Het aanvinken van foute antwoorden kan zelfs instructief zijn. De score van de laatste sessie wordt bewaard (maar die is natuurlijk voor iedereen 100%).

Bij de A-sessies horen klassieke werkcollegesessies. Daar krijg je verdiepende vragen waarbij je zelf antwoorden moet formuleren. Deze verschijnen gaandeweg in het rooster hieronder. Antwoorden op geselecteerde opgaven zullen in een later stadium verschijnen op deze webpagina.

We geven verwijzingen naar de relevante hoofdstukken en paragrafen uit het cursusboek. We onderscheiden  basisstof en toegevoegde stof ("Opa vertelt"). De toegevoegde stof dient ter omlijsting en verruiming van de blik, maar zal niet in detail getoetst worden. De delen van het boek die gaan over toegevoegde stof staan vermeld tussen < >.

Het streepje '-' dient gelezen te worden als 'tot en met'.

De slides worden on the fly herzien. Na het college wordt zonodig een nieuwe versie van de slides aangeboden. De slides voor de colleges die nog moeten komen, zijn van vorig jaar, maar kunnen nog aangepast worden.

<
Datum
Onderwerp college Assignments/Werkcollege Uitzending gemist
Hoofdstuk
6A 6 feb

Introductie

geen werkcollege

 

1
6B 8 feb

Het relationele model; RA

Relational model: defining your data
Relational model: algebra
RA1
RA2
2; 7-7.1.1
7A 13 feb
ERD / FD's
Session 1
FD1
4 - 4.6; 3 - 3.1
7B 15 feb
vervolg FD's
Functional dependencies: identification
Functional dependencies: lossless decompositions
FD2
3 - 3.3, niet 3.2.8
8A 20 feb

SQL

Session 2
SQL1.1
SQL1.2
6 - 6.5; 7-7.2, <7.3>, 7.4
8B 22 feb normalisatie
NF1: qualities of decompositions
SQL1: queries
Huiswerkopgave 1 (individueel online inleveren op 1 maart; aanwijzingen volgen nog)
Norm1
Norm2
3.4 (met <3.4.2>), 3.5, 3.6 - 3.6.2, 3.6.4
9A 27 feb

normalisatie, indexering

practicumassistentie
Session 3

 
8.3; het boek bevat meer info over indexering in 14, maar het beknopte overzicht van de slides is voldoende

9B 1 mrt

 

constraints, triggers, views;
ERD pitfalls
Submitting Homework Assignment 1: first read the manual. Next login on remindotoets with your Solis account.
No new online exercises.
Homework assignment 2
  7 - 7.5; 8; 10.1;
10A 6 mrt geen hoorcollege

Session 4
practicumassistentie

 
10B 8 mrt geen hoorcollege

Inleveren huiswerkopgave 2
t/m vrijdag 9/3 via remindotoets

   
11A 13 mrt

transaction processing:
concurrency

Session 5
 
18 - 18.3, 18.4.1, 18.4.2, <rest 18.4>,
11B 15 mrt recovery
Recovery 1
 
19.2.1, 19.2.2; 17, 19.-19.1.5;
12A 20 mrt two-phase commitment;
query processing
Session 6
 
20.5; 15.1, 15.1.3, 15.1.4, 15.3 - 15.3.4
15.4.6, <15.6.1 - 15.6.3>
12B 22 mrt geen hoorcollege
Homework assignment 3
   
13A 27 mrt query processing

practicum SQL
Blackboard: query processing

<16.1>, 16.2, 16.3 (met <16.3.2>)

13B 29 mrt geen hoorcollege
Inleveren huiswerkopgave 3
   
14A 3 apr voormaken oefententamen
(korte uitwerking; extra slides)

practicum SQL

   
14B 5 apr

Guest Lecture by Victor Cacciari Miraldo
Subject: Blockchain)

     
Maandag 9 april

Tentamen

17.00 - 19.00 uur in EDUC GAMMA
17.00 - 19.30 uur in RUPPERT D (extra tijd studenten)
   


hansp@cs.uu.nl