Materiaal

Cursusboek

Het cursusboek is via A-Eskwadraat verkrijgbaar. Weliswaar een dikke pil, maar je krijgt eigenlijk twee boeken (deze en deze) voor een prijs die lager is dan de prijs van elk boek afzonderlijk. Het boek zal ook bruikbaar (hoewel niet dekkend) zijn bij vakken in een latere fase van de opleiding.

Tweedehands? Inhoudelijk is er geen verschil tussen deze en deze.

Daarnaast is de Engelstalige wikipediapagina over SQL interessant, uitgebreid en relevant.

Achtergronden

Mocht je geboeid zijn geraakt door het onderwerp, dan kun hier een overzichtsartikel downloaden over architectuur- en implementatie-aspecten van database systemen. Veel leerboeken gaan uit van een vereenvoudigd architectuurmodel en laten concrete details weg. Deze zijn vaak moeilijk te achterhalen of vallen onder bedrijfsgeheim.

Slides

De slides die tijdens het hoorcollege getoond worden zijn te vinden op de pagina "Planning en slides".

Uitzending gemist

Van sommige delen van de stof zullen clips verschijnen op de pagina "Planning en slides".

Online oefeningen

Via blackboard vind je de online oefeningen die de werkcollegesessies op donderdag vervangen. Het maken van deze oefeningen is verplicht.

Huiswerkopgaven

Via blackboard zal drie keer een huiswerkopdracht gegeven worden. Het gemiddelde van de scores van deze drie opdrachten telt voor 10% mee voor je eindcijfer.

Werkcollege

Tijdens het werkcollege worden opgaven gemaakt die gaandeweg zullen verschijnen op de pagina "Planning en slides".


hansp@cs.uu.nl