Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 54

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/projects/cs-www/wwwcs/docs/vakken/ci/index.php on line 50
Cognitie en Informatieverwerking
Webmaster: H. Prüst
Print page Text Larger Text Smaller

Nieuws over CI 2008-2009

3 juni 2009: aanvullende toets CI

Studenten die een aanvullende toets voor CI willen maken wordt gevraagd contact op te nemen met Huub Prüst.

23 april 2009: nacorrectie cijfers toets4

Er heeft een kleine nacorrectie van de cijfers van de extra toets plaatsgevonden (zie cijfers). Voor de meeste studenten heeft dit echter geen gevolg voor het eindcijfer.

17 april 2009: cijfers toets4

De cijfers van de extra toets (toets4) staan op de site. Inzage is mogelijk, na afspraak via email met Huub Prüst.

14 april 2009: extra toets - laatste cijfer telt

Voor de extra deeltoets, die vervangend is voor een van de drie eerdere deeltoetsen, geldt dat het laatste cijfer (dus dat van de extra toets) meetelt voor het eindcijfer.

9 april 2009: eindcijfers

De eindcijfers van Cognitie en Informatieverwerking staan op de site. Inzage in de 3e deeltoets is mogelijk, na afspraak via email met Huub Prüst. Volgende week donderdag is er de mogelijkheid voor een extra deeltoets die vervangend is voor 1 van de drie eerdere deeltoetsen. Om hieraan deel te kunnen nemen dien je een gemiddelde van 4 (onafgerond, dus niet 3.99) of hoger behaald te hebben voor je drie deeltoetsen. (Het cijfer voor groepswerk zal geen voorwaarde voor deelname zijn.)

16 maart 2009: cijfers toets2

De cijfers van de tweede deeltoets staan op de site. Inzage is mogelijk, na afspraak via email met Huub Prüst.

6 maart 2009: slides hoorcollege

De slides van het hoorcollege van gisteren (hfst 6 en 7) staan op de site.

2 maart 2009: beoordeling leeswijzervragen

De beoordeling van de leeswijzervragen tot nu toe staat op de site. Eventuele vragen hierover kunnen aan de studentassistenten gesteld worden.

2 maart 2009: emailadressen studentassistenten

Voor vragen of opmerkingen over de werkcolleges zijn hier de emailadressen van de studentassistenten:

Jaap Kabbedijk: j.kabbedijk@cs.uu.nl
Paul Vreugdenhil: pevreugd@students.cs.uu.nl
Wilbert Seele: wjseele@gmail.com
Het in te leveren werk (leeswijzervragen, opdracht) blijft via mail to infoci@cs.uu.nl gaan.

27 februari 2009: opdracht 2

Opdracht 2 staat op de site, alsook de slides van het hoorcollege van gisteren. We raden jullie aan opdracht 2 alvast te bestuderen zodat vragen hierover in het komende werkcollege gesteld kunnen worden. De deadline voor deze tweede (en laatste) opdracht is op 26 maart.

20 februari 2009: cijfers toets1

De cijfers van de eerste deeltoets staan op de site. Inzage is mogelijk, na afspraak via email met Huub Prüst.

16 februari 2009: electronisch inleveren van uitwerkingen leeswijzervragen

Ook de leeswijzervragen van de overige hoofdstukken dienen electronisch ingeleverd worden via de email: mail to infoci@cs.uu.nl

15 februari 2009: oefentoets

Zie hier een oefentoets voor de stof van het introductiecollege, hoofdstuk 1 en 2.

11 februari 2009: werkcollegezalen

De werkcollegezalen voor CI zijn: BBL 275, BBL 430 en BBL 516. Gelieve je morgen te melden bij een van deze zalen voor het werkcollege (met de papieren versie van de antwoorden op de leeswijzervragen).

11 februari 2009: electronisch inleveren van uitwerkingen leeswijzervragen

Omdat er momenteel een probleem is met de inrichting van BSCW voor CI, kunnen de leeswijzervragen electronisch ingeleverd worden via de email: mail to infoci

11 februari 2009: proefpersonen gezocht voor onderhandelingsexperiment

Wil je wat geld bijverdienen (55 Euro) door als proefpersoon deel te nemen aan een onderhandelingsexperiment? kijk dan hier.

4 februari 2009: uitwerkingen leeswijzervragen

De uitwerkingen van de leeswijzervragen dienen uitgetypt aangeleverd te worden, met op de voorkant namen, studentnummers en behandelde hoofdstukken, bij meerdere pagina's aan elkaar geniet. Studenten die nog geen partner voor de opdrachten en leeswijzervragen hebben wordt geadviseerd dit bij het komende hoorcollege te regelen of te melden per email aan Huub Prüst.

2 december 2008: eerste bijeenkomst + website

Deze module zal starten met een hoorcollege op dinsdag 3 februari. Het eerste deel van dit hoorcollege kent verplichte aanwezigheid voor allen die ingeschreven zijn (ook diegenen die de cursus al eerder hebben gevolgd!) omdat daar de groepsindelingen worden aangekondigd en het verloop de cursus wordt uitgelegd.
De website is up to date, en zal in de loop van de module bijgewerkt worden.

24 november 2008: website wordt bijgewerkt

De website voor de module Cognitie en Informatieverwerking 2008-2009 wordt momenteel bijgewerkt. Er is een voorlopig weekschema(dat nog kan veranderen). Vragen over deze module graag per email aan Huub Prüst.

Top of page