Nieuws

14 juli 2009

De eindcijfers van het vak staan hier. En de cijfers voor opdracht 3 staan hier.

6 juli 2009

De uitslagen van de aanvullende toets staan hier. De uitslagen van opdracht 3 komen pas volgende week.

Verder iedereen een hele goede vakantie gewenst!

29 juni 2009

Omdat dit de laatste keer is dat het vak BCI gegeven wordt, komt (bij hoge uitzondering) de eis van minimaal een 4 voor het gemiddelde van beide deeltoetsen te vervallen om aan de aanvullende toets te kunnen deelnemen. Wel moet de student aan minimaal één deeltoets meegedaan hebben!  

24 juni 2009

De cijfers voor de tweede deeltoets en de tweede practicumopdracht staan vermeld onder ‘cijfers’. Diegenen die minder dan een 5.5 voor het gemiddelde van de deeltoetsen hebben, kunnen (onder de gebruikelijke voorwaarde) meedoen aan de aanvullende toets. De aanvullende toets vervangt dan het laagste cijfer van de twee deeltoetsen. De aanvullende toets heeft betrekking op het hele college. 

15 juni 2009

De tweede deeltoets heeft betrekking op de volgende stof:

·         Reader: p. 169-307

·         De tekst over het prisoners dilemma: zap.psy.utwente.nl/zaps/zaps/zaps/prisonersdilemma.res/frames.html

·         De slides behorende bij de colleges

3 juni 2009

Hier staan de cijfers van opdracht 1.

2 juni 2009

Wegens ziekte van Tom Oostvogels op 27 mei liggen de verslagen van opdracht 1 die hij heeft nagekeken ter inzage op het practicum van 10 juni. Als je eerder wilt kijken, maak dan een afspraak met hem.

26 mei 2009

Wegens gebrek aan belangstelling gaat het extra werkcollege over de bespreking van het tentamen niet door.

20 mei 2009

De uitslag van de eerste deeltoets staat hier.

Bij voldoende belangstelling wil ik woensdag 27 mei van 9 tot 11 uur een extra werkcollege organiseren waarin het tentamen besproken zal worden. Als je belangstelling hebt, stuur mij (rj@cs.uu.nl) dan een mailtje met subject: ‘werkcollege tentamen’. Ik laat spoedig weten of het doorgaat. Verder iedereen een goede hemelvaart.

12 mei 2009

De deeltoets van volgende week heeft betrekking op de volgende stof:

·         Reader: p. 1-147, uitgezonderd p. 25-31

·         De tekst over tactiele communicatie behorende bij practicumopdracht 2 

·         De slides behorende bij de colleges

11 mei 2009

Het hoofdstuk van Justine Cassell over embodied conversational agents (Reader p. 148-167) hoort niet tot de (verplichte) tentamenstof.

29 april 2009

Deelnemers die nog een partner zoeken voor het practicum dienen zich te melden bij Peter Seignette.

Het werkcollege van 9.00 uur komt te vervallen en wordt verschoven naar 11.00 uur.

28 april 2009

Deeltoets 2 wordt afgenomen op woensdag 24 juni 14-17 uur in Educ Mu.

De aanvullende toets wordt afgenomen op maandag 6 juli 14-17 uur in Educ Beta.

27 april 2009

Bij opdracht 1 ‘informatiedialogen’ blijkt de sprekende computer geen adressen meer te kunnen verwerken. Het is daarom toegestaan de gegevens van 3 en 4 om te wisselen.

22 april 2009

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben zijn er problemen met de weekoverzicht-pagina. Daarom hier nogmaals een link naar opdracht 1, de leesopdrachten en de slides van het eerste college. Sorry voor het ongemak.

Willen jullie e-mailen naar mij (Robbert-Jan) tot een minimum beperken en vragen bewaren tot het (werk)college of practicum. Ik krijg zelfs mailtjes over informatie die gewoon op het nieuws staat.

20 april 2009

Het rooster voor practicumgroep 2 is verzet. Het volgt nu netjes op het college en zal beginnen om 15.15 uur tot 17.00 uur in zaal BBL 458.

Het practicum zal beginnen in week 17 en niet in week 18 zoals eveneens foutief staat vermeld op de website.

Houd vooral het nieuws bij, want er is jammer genoeg een en ander fout gegaan bij de roostering in Osiris (en dat kan ik niet zomaar veranderen). Bovendien worden veranderingen pas verlaat doorgegeven via Osiris. Als er problemen zijn laat het me weten, liefst tijdens de pauze van het college of erna. (Robbert-Jan)

15 april 2009

Diegenen die vorig jaar het practicum met voldoende hebben afgesloten (6 of hoger) hebben dit jaar vrijstelling voor dit onderdeel.

De roostering voor practicumgroep 2 is niet correct (valt nu samen met college). We zoeken naar een oplossing om deze parallel te laten lopen met practicumgroep 1.

In tegenstelling tot wat in het rooster staat vermeld, is geen van de bijeenkomsten verplicht. Weekopgaven die besproken worden tijdens het werkcollege dienen wel van te voren te worden gemaakt.

23 maart 2009

Hier een snel overzicht van het weekrooster.