Approximation algorithms (Winter 2003) (BA)

(De hier gegeven informatie wordt regelmatig bijgewerkt.)

Collegetijden BA

Werkschema, weekgewijs

Hoofdstuk-, sectie- en paginanummers verwijzen naar het leerboek (2nd edition).

Er is een collectiesommen die in de loop van het vak uitgebreid wordt. dat later in het vak ook sommen uitgedeeld worden ter oefening. (pdf).

WEEK 1

Bestudeer: Secties 2.3.1, 2.3.2, deel van 2.3.3 (blz 96-123).

Bereid voor: deel van sectie 2.3.3 (blz 123-137)

Bestudeer: Secties 2.3.3 (blz 96-137).

WEEK 2

Bereid voor: vragen over blz 96-137, sectie 3.1 (blz 153,154), secties 4.1, 4.1.2, 4.3.1 (blz 253-258, 266-268), secties 7.1, 7.2 (blz 469-471).

Bestudeer: Secties 4.1, 4.1.2, 4.3.1 (blz 253-258, 266-268).
Maak zelf sommen

Bereid voor: secties 3.7.1, 3.7.2 (blz 214-223), sectie 3.7.4 (blz 233-249), sectie 4.3.2 (blz 268-275).
Kijk globaal de simplex methode na uit een vorig vak.

Bestudeer: Secties 3.7.1, 3.7.2, 3.7.4, 4.3.2 (blz 214-223, 233-249, 268-275)

WEEK 3

Bereid voor: secties 4.3.3, 4.3.4 (blz 276-288), met uitzondering van de bewijzen van lemma 4.3.4.4, corollary 4.3.4.5 en lemma 4.3.4.7.

Bestudeer: Secties 4.3.3, 4.3.4 (blz 276-288).

Bereid voor: Secties 4.2.3 (blz 260-264), 4.3.5 (blz 288-312).

Bestudeer: Secties 4.2.3, 4.3.5 (blz 260-264, 288-312).

WEEK 4

Bereid voor: secties 4.2.4 (blz 264-266), 4.3.6 (blz 313-321).

Bestudeer: Secties 4.2.4, 4.3.6 (blz 264-266, 313-321).

Bereid voor: Secties 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 (blz 321-334).

Bestudeer: Secties 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 (blz 321-334).

WEEK 5

Bereid voor: Sectie 4.4.3 (blz 325-334).

Bestudeer: Eigen college-aantekeningen over Bin-packing, Sectie 4.4.3.

Bereid voor: secties 3.1 (blz 153-156), 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 (blz 347-368).

Bestudeer: Secties 3.1, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 (blz 153-156, 347-368).

WEEK 6

Bereid voor: Secties 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 (blz 399-419).

Bestudeer: Secties 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 (blz 399-419).

Bereid voor: sectie 5.4 (blz 419-434).

Bestudeer: Sectie 5.4 (blz 419-434).

WEEK 7

Bereid voor: Sectie 3.6 (blz 194-214).

Bestudeer: Sectie 3.6 (blz 194-214).

Bereid voor: Sommen, Secties 6.1, 6.2 (blz 439-452).

Vorige tentamens

WEEK 9

Useful links
Weekly course schedule Spring 2002