Security

Overzicht van Colleges en stof (2017)

Check regelmatig voor wijzigingen!

Let op: Omdat wij in Security met gastsprekers werken, kunnen er gemakkelijk roosterwijzigingen voorkomen. Kijk zo nu en dan hier!

Week
Data
Maandag
Cryptografie
Woensdag
Security Praktijk
Practicum
en Huiswerk
Wk 37
11 en 13 sep
Symmetrische Versleuteling, Hf 1 Pseudonimisatie,
Wachtwoorden
Wk 38
18 en 20 sep
DES en AES, Hf 2 en 3
Rekenen in AES
Rainbow Tables, Hf 4 Huiswerk 1 bekend
Week 39
25 en 27 sep
Stroomversleuteling en A5, Hf 4
(Notes achter Rainbow Tables)
Secure Coding,
Vragen, Gijs vd Broek &
Joris Portegies Zwart
Deadline Practicum 1
Week 40
2 en 4 okt
IT Beveiliging in de UU
Koos van den Hout
GSM, Key Agreement, Hf 4 Uitwisselen huiswerk 1
Huiswerk 2 bekend
Week 41
9 en 11 okt
Getallen 1: Eigenschappen, Hf 5 1e Toets (wk 37 t/m 40)
Gerards Toetsregels
Nabespreken Huiswerk 1
Week 42
16 en 18 okt
Getallen 2: Rekenen, Hf 6 Boeven, Bendes, Botnets
Ramses Sloeserwij (Motiv)
Week 43
23 en 25 okt
PK Crypto: RSA, Hf 6 Elgamal Uitwisselen Huiswerk 2
Week 44
30 en 32 okt
Digitale Handtekeningen, Hf 7 Identificatie, ZKP, Hf 8
Schnorr's Protocol
Nabespreken Huiswerk 2
Deadline Practicum 2
Week 45
6 en 8 nov
2e Toets (wk 41 t/m 44)
Gerards Toetsregels
Week 1
Hertoets
Gerards Toetsregels

Hoorcolleges

Het vak Security heeft in 2017 hoorcolleges op maandag om 9 uur en woensdag om 11 uur, die verschillend ingevuld worden. Op maandag worden er onderwerpen uit de cryptografie behandeld; dit materiaal is terug te vinden in het collegedictaat en er zijn opgaven over. Op woensdag zijn er soms gastsprekers.

Werkcolleges

De opgaven in het diktaat helpen je om nieuwe dingen uit te zoeken die niet behandeld werden en om dingen beter te begrijpen. De opdrachten in de toetsbundel helpen je begrip en vaardigheden verder en zijn een belangrijke voorbereiding op het maken van de toetsen. Meedoen aan de werkcolleges is daarom belangrijk en het is ook belangrijk, deze werkcolleges voor te bereiden door thuis vast opgaven te maken! Daarom begint het werkcollege pas op 13 september.
Hier is de toetsbundel deel 1 en deel 2.