Security

Projecten

Als onderdeel van het vak Security mag je een kleine literatuurstudie doen, waarin je de theorie van het vak toepast in een concrete situatie, probleem of product. Je presenteert de studie in een schriftelijk verslag (ca. 6-8 pagina's) en een mondelinge presentatie (ca. 25 min). Dit doe je alleen. De verslagen komen beschikbaar op deze site. Het project is optioneel en geeft je, mits je voor de toetsen een 7 of meer hebt gehaald, de mogelijkheid om tot 1.5 punten hoger te scoren.

Projecten

Projecten-coördinator is Gerard Tel. Hieronder is een lijst van projectsuggesties; in overleg met de coördinator kun je ook voor een ander onderwerp kiezen. De bronnen die hieronder staan vermeld, geven natuurlijk slechts het standpunt van een enkele auteur weer. Gebruik ze als een ingang in het onderwerp, en zoek minstens 2 tot 3, en beter 5 of meer, onafhankelijke bronnen om het onderwerp voldoende breed te bestuderen. Projecten waar een naam bij staat zijn al gekozen.

Wat verwacht ik van je?

In de cursus wordt cryptografie van de theoretische kant benaderd. In het project laat je zien, hoe dit allemaal praktisch wordt uitgewerkt in producten en protocollen. Je bestudeert een aantal (bv. 5 tot 8) bronnen, en je kunt ook het nieuws volgen of TV-documentaires bekijken.

Projecten uit het verleden

De onderstaande onderwerpen zijn in 2013 of 2014 al geweest en kunnen in principe niet worden gekozen. Maar misschien inspireert het je om zelf een onderwerp te bedenken. De onderstaande onderwerpen zijn in 2012 al geweest: