Welkom op de pagina's behorende bij het vak

Product Software
Docenten: Slinger Jansen, Raja Lala, Gururaj Maddodi
Locatie
Kijk voor de precieze locatie op de site van het vak. Het vak bestaat uit een serie colleges van 2 uur per keer, 2 keer per week. Daarnaast wordt een aantal van de werkcolleges opgevuld met studentpresentaties.

Rooster


Communicatie
De communicatie vanuit het vak gebeurt via een WhatsApp groep en via email. Zorg ervoor dat je studentenemail werkt.

Vakliteratuur
Er is een aparte pagina ingericht met vakliteratuur. Deze vakliteratuur kan worden gebruikt om mee te studeren als aanvulling op de slides.

Tentamen
Het tentamen is grotendeels gebaseerd op de slides, de verplichte papers (zie hierboven), en het boek van Cusumano.

Inleveren - Voor ieder uur dat een opdracht te laat wordt opgeleverd wordt een tiende punt afgetrokken. Opdrachten dienen digitaal te worden ingeleverd.

Hoe is het vak samengesteld?
Bij de samenstelling van het vak is het onderzoeksraamwerk voor productsoftware gebruikt, zoals te zien in figuur 1.