Schriftelijke toetsing Discrete Wiskunde 2013-2014

College Discrete Wiskunde

Cijferregeling

Op 5 maart en in op 16 april zijn er deeltentamens; deze tellen allebei even zwaar mee bij de bepaling van het eindcijfer. Daarnaast zijn er vier of vijf sets van inleveropgaven. De uitslagen hiervan worden gemiddeld en tellen voor 20% voor het eindcijfer, indien dit het eindcijfer verhoogt. Het hertentamen is een combinatie van schriftelijk en mondeling: je krijgt een aantal vragen die je mag uitwerken, waarna je je antwoorden mondeling mag toelichten. Het resultaat kun je gebruiken om één of beide deeltentamens te herkansen (de vragen bij het mondeling hebben dan alleen betrekking op het deel dat je wilt herkansen). De berekening van het eindcijfer is dan als hierboven beschreven. Volgens de regels van de faculteit mag je alleen deelnemen wanneer je een 4 hebt gehaald, maar die regel hanteer ik soepel om te voorkomen dat je door ziekte enz. het vak niet meer kunt halen.

Eerste deeltentamen

Het tentamen gaat over de stof in Hoofdstuk 2 (niet de secties 4,12,13,15,16,17,18,19; wel het duiventilprincipe en de laatjes van Dirichlet), Hoofdstuk 5 (niet secties 6,7), en de Hoofdstukken 6 en 7. Ook het oplossen van recurrente betrekking met de JBF-methode en de particuliere oplossing, en met de sommatie-factor methode kan op het tentamen worden gevraagd. Het niveau van de tentamenopgaven ligt op het niveau van de gemakkelijkere inleveropgaven (maar het zijn geen inkoppertjes en iedereen claimt altijd dat een net gemaakt tentamen altijd veel moeilijker is dan een oud tentamen, zelfs wanneer alleen de volgorde van de vragen is veranderd).

Het tentamen vindt plaats op 5 maart van 9.30-12.30 in EDUC Alfa.

Bij het tentamen zit een formuleblad met daarop de beide Inclusie-Exclusie stellingen, het Stirling getal, en het uitgebreide binomium van Newton.

Tweede deeltentamen

Bij het tweede deeltentamen kun je vragen verwachten over H8 (Polya), NP-volledigheid, Dynamisch Programmeren, en de basisproblemen uit de combinatorische optimalisering die bij het college aan bod zijn gekomen.

Het tentamen vindt plaats op 16 april van 9.30-12.30 in BBL 0.01 en in BBL 0.79.