Cursusplan

We hebben vier tijdblokken in de week: A = woensdag 13-15, B = woensdag 15-17, C = vrijdag 11-13, D = vrijdag 13-15. Tijdblokken B en C zijn bestemd voor de hoorcolleges. Tijdblokken A en D zijn bestemd voor werkcolleges en practica.

Kort na elk college verschijnen links naar de gebruikte slides op deze pagina. Momenteel staan de slides van vorig jaar online, maar die kunnen nog aangepast worden. Verder verwijzen we naar de literatuur. Een - betekent tot en met.

College Onderwerp/Slides/Opgaven Literatuur
17A Geen werkcollege/practicum  
17B intropostings lists, dictionaries zie slides
17C index building, map-reduce boek ch. 4 - 4.2, MoMD 2 - 2.3
17D werkcollege oefeningen MR
18A practicum P1 (alleen koppeling C# - SQLite)  
18B ranking, tf-idf, vector space
database query ranking
Agrawal & Chaudhuri
18CD geen onderwijs wegens Bevrijdingsdag  
19A practicum P1  
19B top-k searching, oefeningen
frequent itemsets
Ilyas: ch. 1, 2-2.3, 3.1-3.3
19C recap linear algebra;
Google PageRank
oefeningen, ommezijde; Brandts, t/m 4.2
19D practicum P1
20A practicum P1
20B case study k-grams: DNA matching, BLAST zie slides
20C Reserve: in principe geen hoorcollege  
20D practicum P1  
21A Toets T1 (Megaron)  
21CD geen onderwijs wegens Hemelvaart  
22A Geen werkcollege/practicum  
22B Intro Data Mining / Text Classification and Naive Bayes (op 1 juni 2017 geactualiseerd) Boek Manning et al. hoofdstuk 13
22C Lineaire Regressie + Intro Opdracht 2 Boek James et al. hoofdstuk 3 (video's)
Alle slides en video's bij het boek.
22D Practicum: intro R/werken aan opdracht 2  
23A Practicum: werken aan opdracht 2  
23B Lineaire Regressie (vervolg) Boek James et al. hoofdstuk 3
23C Classificatie (Extra Slides, updated June 9.) Boek James et al. hoofdstuk 4
tot en met paragraaf 4.3
23D Practicum: werken aan opdracht 2  
24A Practicum: werken aan opdracht 2  
24B Ordinale Classificatie
(14 juni 2017 geactualiseerd)
Lecture Notes Ordinal Classification
24C Clustering Manning et al. hoofdstuk 16
24D Practicum: werken aan opdracht 2  
25A Practicum: werken aan opdracht 2  
25B Oefenopgaven maken Oefenopgaven
25C Hertoets T1, 11:00-13:00, BBG-001  
25D Practicum: werken aan opdracht 2  
26 Vrijdag 30 juni, 11.00-13.00: Toets T2 (EDUC BETA)