Cursusplan

We hebben vier tijdblokken in de week: A = woensdag 13-15, B = woensdag 15-17, C = vrijdag 11-13, D = vrijdag 13-15. Tijdblokken A en C zijn bestemd voor de hoorcolleges. Tijdblokken B en D zijn bestemd voor werkcolleges en practica.

Kort voor of na elk college verschijnen links naar de gebruikte slides op deze pagina. Momenteel staan de slides van vorig jaar online, maar die kunnen nog aangepast worden. Verder verwijzen we naar de literatuur. Een - betekent tot en met.

College Onderwerp/Slides/Opgaven Literatuur
17A intropostings lists, dictionaries zie slides
17B geen werkcollege, geen practicum
17CD Koningsdag: geen onderwijs
18A index building, map-reduce boek ch. 4 - 4.2, MoMD 2 - 2.3
18B werkcollege oefeningen MR
18C ranking, tf-idf, vector space
database query ranking
zie slides; Agrawal & Chaudhuri
18D practicum P1  
19A top-k searching, oefeningen
frequent itemsets
Ilyas: ch. 1, 2-2.3, 3.1-3.3
19B practicum P1  
19CD Hemelvaart: geen onderwijs
20A recap linear algebra;
Google PageRank
oefeningen, ommezijde; Brandts, t/m 4.2
20B practicum P1
20C case study k-grams: DNA matching, BLAST zie slides
20D practicum P1
21A Reserve: in principe geen hoorcollege  
21B practicum P1
21C Toets T1  
21D
22A Intro Data Mining / Text Classification and Naive Bayes Boek Manning et al. hoofdstuk 13
22B Practicum: intro R  
22C Lineaire Regressie + Intro Opdracht 2 Boek James et al. hoofdstuk 3 (video's)
Alle slides en video's bij het boek.
22D Practicum: werken aan opdracht 2  
23A Classificatie (Extra Slides.) Boek James et al. hoofdstuk 4
tot en met paragraaf 4.3
23B Practicum: werken aan opdracht 2  
23C Word Embeddings (Word2vec, GloVe) Alleen de slides
23D Practicum: werken aan opdracht 2  
24A Ordinale Classificatie. Lecture Notes Ordinal Classification
24B Practicum: werken aan opdracht 2  
24C Clustering Manning et al. hoofdstuk 16
24D Practicum: werken aan opdracht 2  
25A Proeftentamen en oefenopgaven maken  
25B Practicum: werken aan opdracht 2  
25C Herkansing T1: 11:00 - 13:00 in BBG-001  
25D Practicum: werken aan opdracht 2  
26 Vrijdag 29 juni, 11.00-13.00: Toets T2 (EDUC BETA)