Cursusplan

We hebben vier tijdblokken in de week: A = woensdag 13-15, B = woensdag 15-17, C = vrijdag 11-13, D = vrijdag 13-15.

In deel 1 van de cursus (docent Philippi) zijn tijdblokken B en C zijn bestemd voor de hoorcolleges. Tijdblokken A en D zijn bestemd voor werkcolleges en practica.

In deel 2 van de cursus (docent Feelders) zijn tijdblokken A en C zijn bestemd voor de hoorcolleges. Tijdblokken B en D zijn bestemd voor practicumsessies.

Kort voor of na elk college verschijnen links naar de gebruikte slides op deze pagina. Momenteel staan de slides van vorig jaar online, maar die kunnen nog aangepast worden. Verder verwijzen we naar de literatuur. Een - betekent tot en met.

College Onderwerp/Slides/Opgaven Literatuur
17A geen werkcollege, geen practicum
17B intropostings lists, dictionaries zie slides
17C index building, map-reduce boek ch. 4 - 4.2, MoMD 2 - 2.3
17D werkcollege oefeningen MR
18A geen werkcollege, geen practicum
18B ranking, tf-idf, vector space
database query ranking
zie slides; Agrawal & Chaudhuri
18C top-k searching, oefeningen
frequent itemsets
Ilyas: ch. 1, 2-2.3, 3.1-3.3
18D practicum P1  
19A practicum P1  
19B recap linear algebra;
Google PageRank
oefeningen, ommezijde; Brandts, t/m 4.2
19C case study k-grams: DNA matching, BLAST zie slides
19D practicum P1
20A practicum P1
20B Reserve: in principe geen hoorcollege  
20C Deeltoets T1  
20D practicum P1
21A practicum P1
21B geen hoorcollege  
21C Intro Data Mining / Text Classification and Naive Bayes Boek Manning et al. hoofdstuk 13
21D practicum P1 / intro R
22A Lineaire Regressie + Intro Opdracht 2 Boek James et al. hoofdstuk 3 (video's)
Alle slides en video's bij het boek.
22B practicum P2  
22CD Hemelvaart: geen onderwijs  
23A Classificatie (Extra Slides.) Boek James et al. hoofdstuk 4
tot en met paragraaf 4.3
23B practicum P2  
23C Word Embeddings (Word2vec, GloVe) Alleen de slides
23D practicum P2  
24A Ordinale Classificatie. Lecture Notes Ordinal Classification
24B practicum P2  
24C Clustering Manning et al. hoofdstuk 16
24D practicum P2  
25A Proeftentamen en oefenopgaven maken  
25B practicum P2  
25C Herkansing T1: 11:00 - 13:00 in Ruppert-A  
25D Practicum: werken aan opdracht 2  
26 Vrijdag 28 juni, 11.00-13.00: Toets T2 (EDUC BETA)