Concurrency
Literatuur
Bij Concurrency wordt dit boek gebruikt: Structured Parallel Programming: Patterns for Efficient Computation van Michael McCool, Arch D. Robinson en James Reinders, uitgegeven door Morgan Kaufmann in 2012.

Verder vind je handouts op de roosterpagina.

Je kunt on-line bronnen gebruiken voor informatie over de Task Parallel Library.

Het oude dictaat Gedistribueerd Programmeren is misschien iets verouderd qua terminologie, maar heeft in hoofdstukken 10 t/m 12 wel een uiteenzetting over de Consensushierarchie. Ook het wachtvrije Snapshot wordt erin behandeld.