Concurrency
Inhoud, Leerdoelen, Oude toetsen

Leerdoelen (2016)

Na afloop van het vak kan de student een multithreaded applicatie ontwerpen en implementeren in C#, gebruik makend van moderne synchronisatiehulpmiddelen en met oog voor de snelheid van de applicatie. De student kan ook theoretische concepten rond Cuncurrency toepassen in concrete situaties.

Specificatie tentamenstof?

De toetsstof wordt ruwweg bepaald door wat er op college is behandeld. Er kan dus iets worden gevraagd wat op college is besproken, ook als het niet in de literatuur voorkomt!

Toetsen van eerdere jaren

Je kunt opgaven van de toetsen terugvinden in de Opdrachtenbundel voor het werkcollege, deel 1 en deel 2
Uit 2015
Eerste en tweede deeltoets,
Eerste en tweede hertoets.
Uit 2014
Eerste en tweede deeltoets,
Eerste en tweede hertoets.
Uit 2013
Eerste en tweede deeltoets,
Eerste en tweede hertoets.