Applied Games (2017-2018)

Beoordeling

01/09/2017

De beoordeling voor deze cursus bestaat uit twee onderdelen:

  1. Tentamen (50%)
  2. Opdrachten (50%)

Zowel de beoordeling van het tentamen als de opdrachten moet 5.5 of hoger zijn.

Opdracht inleveren na de deadline: binnen 12u 1 punt aftrek, binnen 24u 2 punten aftrek, binnen 48u 3 punten aftrek.

Met de "challenges" zijn extra punten te verdienen voor de opdrachten. De gedetailleerde berekening van de beoordeling volgt binnenkort.