Reserveringen practicumopdracht 1

Reserveringen voor het onderwerp van practicumopdracht 1

In de onderstaande tabel worden de onderwerpen voor practicumopdracht 1 getoond. Ook is zichtbaar of en door welk practicumkoppel het onderwerp gereserveerd is. Je kiest per practicumkoppel een onderwerp en elk onderwerp kan slechts eenmaal gekozen worden. Voordat je een onderwerp kunt kiezen, dien je je als practicumkoppel te registreren; je krijgt dan ook het benodigde practicumkoppelnummer (zie het overzicht van koppelnummers). Lees de tekst van de practicumopdracht voor informatie over hoe je je kunt registreren.

Het reserveringssysteem is beschikbaar vanaf donderdag 11 februari 13:00 uur. Let op: je kunt nog tot en met uiterlijk 18 februari 23:59 uur een onderwerp kiezen of van onderwerp wisselen. Als je dan geen onderwerp hebt, is deelname aan de eerste practicumopdracht niet meer mogelijk. Zorg dus dat je je op tijd als practicumkoppel registreert (ruim voor 11 februari, i.v.m. invoer door ons!).

Reserveren is niet mogelijk.