Software ten behoeve van projecten 2017-2018

Submit

Alle projecten worden ingeleverd via Submit. Kijk in de beschrijving wat er precies per project ingeleverd moet worden.

NB Submit verwacht 1 enkele file, dus zorg dat alles wat je in moet leveren in één zip/rar file/archive zit.
NB2 Als je meermaals submit wordt alleen de laatste versie bewaard; zorg dus dat je laatste submissie correct en compleet is! NB3 Submit accepteert geen files groter dan 20MB!
NB4 Als je geen bevestigingsmail van Submit ontvangt, dan is het submitten niet gelukt! In dat geval:

Python

Versie en installatie/gebruik
Alle projecten worden gedaan in Python 2.7 (dus niet 3.* !) Er bestaan verschillende IDE's/editors voor Python. Een uitgebreid overzicht is hier te vinden, met links naar o.a. PyDev (een plugin voor Eclipse), PyCharm (multiplatform), en PyScripter (Windows; gratis); er bestaan ook Python tools voor Visual Studio, en Visual Studio Code.

Python leren
Als eerste project is er een Python tutorial, al deels gericht op de Pac Man projects. Heb je behoefte aan een meer algemene introductie tot Python, kijk dan een op learnxinyminutes.com. Zie ook een vergelijking tussen Python en C#. Merk op dat Python een sterk, maar dynamisch getypeerde taal is, wat debuggen moeilijker maakt!


Project PA t/m PD + autograder

Alle benodigde files voor de Pac-Man omgeving zijn te vinden via de site van UC Berkeley's Pac-Man projects. Mochten er files tijdelijk offline zijn, dan kan hebben we een lokale kopie.

Waarschuwing: hoewel de Pac-Man projects het resultaat van jarenlang gebruik en ontwikkeling zijn zullen er toch altijd foutjes in zitten of dingen die misschien niet helemaal handig zijn (informatici zijn altijd heel kritisch op het werk van anderen!). Van alle alternatieven die bekeken zijn lijkt dit het meest degelijke en verzorgde. Bij Berkeley is er duidelijk veel tijd (geld) en moeite in gestopt en we zijn dan ook blij dat we met toestemming gebruik kunnen maken van de opdrachten.

De autograder is een hulpmiddel voor jullie om je een idee te geven of je op de goede weg bent; het is zeker geen bewijs van correctheid en dekt ook niet alle gevallen af. Zo worden bij Project B bijvoorbeeld soms heuristieken die niet admissible zijn toch als zodanig aangemerkt. Daarom laten we je ook dingen extra toelichten in het labreport en wordt je cijfer dus niet compleet bepaald door wat de autograder ervan vindt.

Voor zowel het raamwerk als de autograder geldt: als je specifieke fouten/problemen ontdekt dan horen we die graag, zodat wij die weer kunnen doorspelen aan Berkeley.