Weekrooster 2017-2018

Dit schema is voorlopig; er kan van afgeweken worden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle bijeenkomsten, inclusief de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende literatuur en de relevante oefenopgaven. De verschillende bronnen zijn als volgt afgekort:

meer informatie over de bronnen is te vinden op de literatuurpagina. Op deze pagina is tevens voor veel onderwerpen meer achtergrondmateriaal te vinden; dit kan helpen bij het begrijpen van het extra (verplichte!) materiaal in de slides.

De ingeroosterde tijden zijn aangegeven (zie ook betekenis van slots) en anders te vinden in het officiële rooster; daar zijn ook de lokaties te vinden.
Eventuele afwijkingen van het officiële rooster worden in onderstaand schema aangegeven,
dat altijd het meest up-to-date is.


Week 1 (46)

ma 13 november

Start periode 2

Begin nu alvast Python en autograder ervaring op te doen met Project A! Zoek ook alvast twee practicum partners (bijv via de discussion board op Blackboard)


wo 15 november

Hoorcollege (Slot D1):

Thema: (K)I algemeen [Course Notes (Part 1)]

Onderwerpen: introductie op cursus en Kunstmatige Intelligentie

Literatuur: [AI4G] hfdst 1 en 2

Oefenopgaven: geen

Practicum (Slot D2):

Werk aan Project A

Deadline voor vinden practicumpartners (meld je hier bij de assistenten als je nog niemand hebt!)


vr 17 november

Deadline Project A

Hoorcollege (Slot D6): GEEN

(zalen bezet ivm bachelorvoorlichting)

Werkcollege (Slot D7): GEEN

(zalen bezet ivm bachelorvoorlichting)

Week 2 (47)

wo 22 november

Hoorcollege (Slot D1):

Thema: Problemsolving

Onderwerpen: padplanning en 'klassiek' zoeken [course notes]

Literatuur: [AI4G] hfdst 4.1-4.2; [AIMA](draft) hfdst 3.3, 3.4 (Searching for solutions; Uninformed search strategies)

Oefenopgaven: [Studiewijzer]: opgave 1

Optioneel: Berkeley video lecture (alle onderwerpen behalve IDS en LDS)

Practicum (Slot D2):

Start Project B: tenminste t/m Q3 af
(en bijbehorende 'lab exercises')


vr 24 november

Hoorcollege (Slot D6):

Thema: Problemsolving

Onderwerpen: heuristisch zoeken en 'niet-klassiek' zoeken [course notes]

Literatuur: [AI4G] hfdst 4.3, 4.4-4.4.1, 4.5, 4.6-4.6.2, 4.7, 7.2; [AIMA](draft) hfdst 3.4, 3.6, 4.1 (Informed search strategies; Heuristic functions; Local search algorithms)

Oefenopgaven: [Studiewijzer]: opgaven 2 en 3

Optioneel: Berkeley video lecture (alle onderwerpen behalve local search)

Werkcollege (Slot D7)

Opgaven: oefenopgaven behorende bij colleges week 2


Week 3 (48)

wo 29 november

Hoorcollege (Slot D1):

Thema: Planning under uncertainty

Onderwerpen: MDPs [course notes MDP]

Literatuur: [AI4G] hfdst 5.6.1;
voor meer achtergrond informatie: [SBRL] hfdst 3 en 4

Oefenopgaven: [Studiewijzer]: opgaven 4a,c-e, en 5 t/m 8

Practicum (Slot D2)

Project B: tenminste t/m Q7 af
(en bijbehorende 'lab exercises')


vr 1 december

Hoorcollege (Slot D6):

Thema: (Learning) planning under uncertainty

Onderwerpen: POMDPs, reinforcement learning [course notes POMDPs] [course notes RL]

Literatuur: [AI4G] hfdst 5.6, 7.7;
voor meer achtergrond informatie: [SBRL] hfdst 5 en 6; zie ook aanvullende literatuur voor meer achtergrond(!)
NB Approximate Q learning in de slides is geen onderdeel van de toetsstof.

Oefenopgaven: [Studiewijzer]: opgaven 4b, en 9 t/m 11

Werkcollege (Slot D7):

Opgaven: oefenopgaven bij colleges van week 3

Week 4 (49)

wo 6 december

Hoorcollege (Slot D1):

Thema: (Supervised) Learning

Onderwerpen: Intro learning, decision trees, naive Bayes [course notes learning] [course notes classificatie]

Literatuur: [AI4G] hfdst 7.1, 7.2, 7.4-7.6

Oefenopgaven: [Studiewijzer]: opgaven 12 en 13

Practicum (Slot D2)

Project B: afronden (denk ook aan de bijbehorende 'lab exercises'!)
Start Project C: tenminste t/m Q1 af
(en bijbehorende 'lab exercises')


do 7 december

23:00 Deadline Project B


vr 8 december

Hoorcollege (Slot D6):

Thema: Supervised learning ('black-box')

Onderwerpen: neurale netwerken [course notes]

Literatuur: [AI4G] hfdst 7.8

Oefenopgaven: [Studiewijzer]: opgaven 14 t/m 16

Werkcollege (Slot D7):

Opgaven: oefenopgaven bij colleges van week 4

Week 5 (50)

wo 13 december

Hoorcollege (Slot D1):

Thema: Problem solving ('black box')

Onderwerpen: evolutionary computing [course notes]

Literatuur: [I2EC] hfdst 2; [AIMA](draft) hfdst 4.1.4 (GAs)

Oefenopgaven: [Studiewijzer]: opgaven 17 t/m 21

Practicum (Slot D2):

Project C: tenminste t/m Q4 af
(en bijbehorende 'lab exercises')


vr 15 december

Tussentijdse toets (Slot D5)

Stof: alle stof behorende bij eerste 7 colleges (t/m 8 december), inclusief oefenopgaven, en Project B.
NB het tentamen duurt maximaal 2 uur.

Hoorcollege (Slot D6): GEEN

(ivm tussentijdse toets)

Werkcollege (Slot D7): GEEN

(ivm tussentijdse toets; oefen zelf wel vast met de opgaven van afgelopen woensdag!)

Week 6 (51)

wo 20 december

Hoorcollege (Slot D1):

Thema: Classical planning

Onderwerpen: STRIPS, GOAP, Hierarchical planning [course notes]

Literatuur: [AI4G] hfdst 5.7, 5.11; zie ook aanvullende literatuur voor meer achtergrond(!); bekijk bijv deze slides over STRIPS

Oefenopgaven: [Studiewijzer]: opgaven 22 t/m 24

Practicum (Slot D2):

Project C afronden
(denk ook aan de bijbehorende 'lab exercises'!)


do 21 december

23:00 Deadline Project C

vr 22 december

Hoorcollege (Slot D6): GEEN
Werkcollege (Slot D7): GEEN

(oefen zelf wel vast met de opgaven van afgelopen woensdag!)

Week 7 (52)

Kerstvakantie

Week 8 (1)

Kerstvakantie & herkansingsweek

Week 9 (2)

wo 10 januari

Hoorcollege (Slot D1):

Thema: Reasoning under uncertainty

Onderwerpen: fuzzy logic [course notes; NB de volgende slides hebben dezelfde inhoud, maar de presentatie van fuzzy inference (v.a. slide 31) is naar mijn mening verduidelijkt en er wordt meer expliciet vergeleken met de stof in het boek: course notes versie 2]

Literatuur: [AI4G] hfdst 5.5

Oefenopgaven: [Studiewijzer]: opgaven 25 t/m 33

Practicum (Slot D2):

Project D: tenminste t/m Q3 af
(en bijbehorende 'lab exercises')


vr 12 januari

Hoorcollege (Slot D6):

Thema: Reasoning under uncertainty

Onderwerpen: Bayesiaanse netwerken [course notes]

Literatuur: [AI4G] hfdst 7.5; Artikel: Bayesian networks without tears

Oefenopgaven: [Studiewijzer]: opgaven 34 t/m 38 (tevens opgave 12 als je die nog niet gedaan hebt)

Werkcollege (Slot D7):

Opgaven: oefenopgaven bij colleges van week 5, 6 en 9.


Week 10 (3)

wo 17 januari

Hoorcollege (Slot D1): VERVALT!

Thema: Tactics and Coordination

Onderwerpen: waypoints, influence maps, coordinated action

Literatuur: [AI4G] hfdst 3.7.1-3.7.5 en hfdst 6 (behalve 6.1.4, 6.1.5, 6.2.4, 6.2.7, 6.3) zal niet getoetst worden

Oefenopgaven: [Studiewijzer]: opgaven 48 t/m 51

Practicum (Slot D2):

Project D: tenminste t/m Q5 af en bezig met ontwerp Q6
(en bijbehorende 'lab exercises')


vr 19 januari

Hoorcollege (Slot D6):

Thema: Decision making

Onderwerpen: zoeken met tegenstander, speltheorie [course notes]

Literatuur: [AI4G] hfdst 8.1-8.2

Oefenopgaven: [Studiewijzer]: opgaven 44 t/m 47; extra: online gametheory selftests (quizzes: 1 en 1a)
Oefen ook alpha-beta pruning met deze online tool.

Werkcollege: (Slot D7)

Opgaven: oefenopgaven bij colleges van week 9 en 10.

Week 11 (4)

wo 24 januari

Hoorcollege (Slot D1):

Thema: Decision making

Onderwerpen: decision trees, FSM, behaviour trees, rule-based systems [course notes]

Literatuur: [AI4G] hdst 5.1-5.4, 5.8, 5.11; nuttig: aantekeningen decision making

Oefenopgaven: [Studiewijzer]: opgaven 39 t/m 43

Practicum (Slot D2):

Afronden Project D


do 25 januari

23:00 Deadline Project D


vr 26 januari

Laatste hoor- en werkcollege: laatste mogelijkheid tot stellen van vragen!
Hoorcollege (Slot D6):

Thema: Motion

Onderwerpen: Physics, afsluiting [handouts motion] [handouts afsluiting]

Literatuur: [AI4G] hfdst 3.1-3.4, 3.6, 3.7.1-3.7.5

Oefenopgaven: [Studiewijzer]: opgaven 52 t/m 54

Werkcollege: (Slot D7)

Opgaven: oefenopgaven bij colleges van week 11 (opgave 52 (motion) is minder relevant voor tentamen).


Week 12 (5)

vr 2 februari

Eindtoets

Stof: alles na 8 december (laatste 8 colleges, bijbehorende oefenopgaven en Projecten C en D); hoewel de stof uit de eerste helft niet expliciet getoetst wordt, wordt er wel vanuit gegaan dat je die ook beheerst.

NB het tentamen duurt maximaal 2 uur

Week (12)

Aanvullende toets (merk op dat dit eerder dan de aanvullende toetsweek is!!)

NB: vervangt een van beide deeltoetsen;
deelname alleen mogelijk bij eindresultaat van 4, 5 of AANV; alle anderen worden automatisch uitgeschreven! (zie Beoordelingspagina voor details)

Stof: alles wat in het vak behandeld is