Oefenopgaven

Hulp bij oefeningen

Om je goed voor te bereiden op de tentamens word je aangeraden om oefenopgaven te maken. Door het maken van de oefeningen krijg je een aardige indruk van je eigen voortgang. Per college staan relevante oefenopgaven aangeduid in het weekrooster. Vragen over oefeningen kunnen tijdens de bijbehorende werkcolleges gesteld worden aan de aanwezige assistenten. Je kan de opgaven ook met je medestudenten bespreken op het discussie forum op Blackboard (post daar geen kant en klare oplossingen(!): zie reden hieronder).


Uitwerkingen

De in het weekrooster genoemde opgaven, beschikbaar in de studiewijzer, zijn voornamelijk afkomstig van het bij het vak verplichte boek (AI4G), uit Russel & Norvig (AIMA), van de website AISpace en uit oude toetsen. Bij ruim de helft van alle opgaven zitten uitwerkingen, antwoorden en/of hints. Van de andere helft zijn er geen uitwerkingen, of mogen we die van de auteurs/uitgever niet beschikbaar stellen (betreft bijvoorbeeld alles uit AIMA). Er is echter een werkcollege waar je hulp bij iedere opgave kan krijgen, en je zonodig je eigen uitwerkingen kan laten controleren!

Mocht je zelf een goede uitwerking van een opgave gemaakt hebben, dan zijn we bereid die te controleren en online te plaatsen, mits

Zelfs als er uitwerkingen zijn, zullen we die niet altijd beschikbaar stellen, bijvoorbeeld omdat eenzelfde type opgave er al met uitwerking is, of de mogelijke variatie in opgaven te klein is (geldt zeker ook bij multiple-choice vragen) om complete uitwerkingen weg te geven (die worden dan uit het hoofd geleerd ipv begrepen). Het belangrijkste aan de oefenopgaven is de oefening en het feit dat je je in de stof verdiept, niet de exacte antwoorden.


Oude tentamens

Hieronder zijn een aantal (oefen)opgaven van (deel)toetsen en aanvullende toetsen van voorgaande jaren te vinden; een groot deel hiervan komt terug in de werkcollegeopgaven (zie ook de studiewijzer). Dit geeft een indruk van het soort dingen die je kunt verwachten bij een toets; de studiewijzer bevat ook een overzicht van veelgemaakte fouten bij de toetsen. Het betekent NIET dat er geen vragen over andere onderwerpen kunnen komen! Ook A-Eskwadraat beschikt over oude tentamens.

Recentere tentamens bestaan deels uit multiplechoice vragen en deels uit open vragen met beperkte antwoord-ruimte; er hoeft geen minimum score op het multiple-choice deel gehaald te worden.