Literatuur


Verplicht materiaal:

Boek:


Artikelen/Hoofdstukken:

In de slides wordt aan enkele onderwerpen meer aandacht besteed dan in het boek gebeurt. De bijbehorende literatuur is hier te vinden. Zie het weekschema voor details wat betreft tentamenstof.

Slides:

De slides vormen een essentiële aanvulling op het boek en de inhoud ervan behoort tot de tentamenstof. Vooral bij de onderwerpen reinforcement learning, neurale netwerken en evolutionaire algorithmen staat er meer op de slides dan in het boek. Andersom is het niet voldoende om alleen de slides te leren: het boek bevat voor verschillende onderwerpen aanvullende informatie.

De slides zijn te vinden in het weekrooster.

Studiewijzer:

Zie de studiewijzer voor details met betrekking tot stof en verwachtingen voor toetsing. Mis je voorkennis van het vak Logica, of ken je niet alle wiskundige notatie? Dan is daarover ook extra informatie in de studiewijzer te vinden. Tenslotte bevat de studiewijzer oefenopgaven, deels voorzien van hints, antwoorden of uitwerkingen.


Extra materiaal (meer achtergrond; niet verplicht)

Onderstaand materiaal is deels voor degenen die meer over een bepaald onderwerp willen weten, en deels kan het helpen bij het begrijpen van het (verplichte!) materiaal in de slides daar waar dat uitgebreider is dan in het boek. NB er zijn ook links naar allerlei filmpjes te vinden op de links en evaluatie pagina.


Kunstmatige Intelligentie in het algemeen

Motion

Padplanning en zoeken

Planning en Decision making (deterministisch en probabilistisch)

Leren

Redeneren onder onzekerheid