Academisch jaar 2017/2018:

Dinsdag 13 februari 2018 Het inzagemoment voor de eindtoets is:

woensdag 21 februari van 12:30-13:30 in BBG 508

Laat even tevoren weten of je komt, dan kan ik je tentamen vast opzoeken in de grote stapel. Hier kan je alvast een beknopte analyse en feedback voor de toets vinden.

Donderdag 8 februari 2018 Cijfers en feedback voor Project D zijn zojuist in Submit gezet en via de mail-faciliteit van Submit verspreid. Cijfers zijn onder voorbehoud van fouten en de resultaten van de plagiaat check. Voor vragen over de beoordeling kun je je wenden tot de practicumleider (Vincent Koops).

Dinsdag 16 januari 2018 Cijfers en feedback voor Project C zijn zojuist in Submit gezet en via de mail-faciliteit van Submit verspreid. Cijfers zijn onder voorbehoud van fouten en de resultaten van de plagiaat check (hele practicum; einde periode). Voor vragen over de beoordeling kun je je wenden tot de practicumleider (Vincent Koops).

Vrijdag 12 januaru 2018 Ivm persoonlijke omstandigheden kan het hoorcollege van aanstaande woensdag 17 januari niet doorgaan. Het practicum gaat wel gewoon door, evenals het inzage moment voor het tentamen in de ochtend. Vanwege het uitvallen van een college wordt er wat met onderwerpen geschoven. Het onderwerp 'tactics & coordination' komt daarmee te vervallen en is geen tentamenstof; het weekschema is hierop aangepast.

Vrijdag 5 januari 2018 Het inzage moment van het tentamen volgt nog (zie bericht van 19 december); hier kan je alvast een beknopte analyse en feedback vinden.

Ivm de kerstvakantie (ook voor de assistenten) zal de nakijkperiode voor project C wat langer zijn; ik verwacht de cijfers in de loop van week 3 te kunnen publiceren.

Vrijdag 22 december 2017 Zoals eerder aangekondigd wordt de aanvullende toets vervroegd. De nieuwe datum is geworden: vrijdag 23 maart 2018, van 11-13 in Educatorium -alfa.

Woensdag 20 december 2017 Bij het uploaden van cijfers naar Blackboard lijkt iets mis gegaan te zijn; er wordt nu uitgezocht wat er fout gaat. Update: Blackboard zet een aantal namen op een andere alfabetisch volgorde dan excel, althans in de files die het importeert en exporteert (niet in de 'view'). Het betreft met name namen waarin een letter met een trema voorkomt; hierdoor zijn de resultaten bij mensen met een achternaam beginnend met een 'G' en met een 'K' (deels) verschoven (dit kon je zien omdat je Project B cijfer dan ook niet overeenkomt met het ge-e-mailde resultaat). Dit is nu als het goed is gecorrigeerd: handmatig corrigeren bleek de enige oplossing die werkt. Ik zal dit in het vervolg drie-dubbel controleren! Excuses!

Dinsdag 19 december 2017 (3) De cijfers van de eerste deeltoets staan nu in je Gradecenter op Blackboard (incl aantal correct mc-vragen, en scores op de 4 open vragen). Inzage van de deeltoets is mogelijk op:

Laat even tevoren weten of je komt, dan kan ik je tentamen vast opzoeken in de grote stapel.

Dinsdag 19 december 2017 (2) wijziging datum aanvullende toets In verband met de studiereis van de bacheloropleiding KI zal de aanvullende toets niet in week 16, maar in week 11 (week van 12 maart) of 12 (week van 19 maart) plaatsvinden (afhankelijk van zaalbeschikbaarheid). Hou het rooster dus goed in de gaten!

Dinsdag 19 december 2017 (1) Cijfers en feedback voor Project B zijn zojuist in Submit gezet en via de mail-faciliteit van Submit verspreid. Cijfers zijn onder voorbehoud van fouten en de resultaten van de plagiaat check (hele practicum; einde periode). Degenen waarvan geen studentnummer was ingevuld tijden submitten hebben deze mail niet gehad: die moeten even hun practicum-partner(s) om de mail vragen. Voor vragen over de beoordeling kun je terecht bij de practicumleider (Vincent Koops); die is m.i.v. 8 januari weer beschikbaar.

Woensdag 13 december 2017 Een aantal huishoudelijke mededelingen:

Woensdag 6 december 2017 In de slides over decision tree classificatie stond in het voorbeeld op slide 23 een fout: namelijk dat ID3 splitst op `Temperature'; dit moet zijn op 'Outlook'. Er staat nu een gecorrigeerde versie van de slides op de website.

Woensdag 29 november 2017 Voor degenen die bij inschrijving voor het vak in Osiris aangegeven hebben gebruik te willen maken van hun recht op extra tijd: de extra-tijd deeltoets wordt vrijdag 15 december afgenomen van 10:30 - 13:00 in DDW 1.05.

Woensdag 15 november 2017 Zojuist bij college afgesloten met 'tot vrijdag', maar zoals in het Osiris rooster (en het college schema) is te zien is er vrijdag a.s. geen onderwijs ivm de Bachelorvoorlichting.

Stukje bij beetje zullen alle links hiernaast je bij de informatie voor het huidige academisch jaar brengen. Om een complete indruk van het vak te krijgen kan je ook de pagina's van vorig jaar bekijken.

Inschrijven voor dit vak gaat via OSIRIS; zie ook nadere informatie over inschrijving en wachtlijsten bij de FAQ.