(Voor FAQ zie na de contact informatie)

Contact informatie

Medestudenten:

Je kan dit vak, de inhoud, en oefenopgaven met je medestudenten bespreken op het discussie forum op Blackboard.Docenten en assistenten


Docent
Voor vragen over de inhoud van de colleges en de organisatie; tevens voor vragen over de beoordeling van de tentamens.
Silja Renooij


Practicum- en werkcollegeleiders
Voor inhoudelijke en organisatorische vragen over practicum of werkcollege; tevens voor vragen over de beoordeling van de practica.
Vincent Koops
aanspreekpunt voor het practicum
vacature ica
aanspreekpunt voor het werkcollege helaas niet vervuld


Student-assistenten
Voor inhoudelijke vragen over practicum of werkcollege.
Maarten Jensen
email: M.L.Jensen (students uu adres)

Wouter van 't Hof
email: W.vantHof (students uu adres)

Craig Leek
email: C.Q.H.D.Leek (students uu adres)

Sander Vanheste
email: S.Vanheste (uu adres)

Teus van Oosterom
email: T.O.vanOosterom (students uu adres)

FAQ

Hoe kan ik me inschrijven voor deze cursus?

Inschrijving gaat via OSIRIS. Merk op dat de inschrijftermijn in het algemeen ongeveer 8 weken voor aanvang van de cursus sluit (zie inschrijf periodes). Docenten hebben geen toegang tot OSIRIS en kunnen je niet inschrijven! Bij inschrijving word je op een wachtlijst geplaatst; bij verstrijken van de termijn gaan studenten voor wie dit vak verplicht is voor. De docent heeft ook geen inzicht in of invloed op deze wachtlijst. Neem in geval van vragen of problemen contact op met het studiepunt van Informatica en Informatiekunde (Student affairs faculty of science - bachelor); je kan hier ook een verzoek indienen om op de wachtlijst geplaatst te worden als OSIRIS aangeeft dat het vak vol is....mogelijk schrijft iemand zich nog uit.

Kan ik als niet-Informatica student dit vak volgen?

Er is uitgebreide informatie te vinden over wat je moet kunnen/begrijpen voor dit vak (zie slides, studiewijzer, projecten, evt op pagina's van vorig jaar). Bekijk dit en maak een inschatting of je voldoende voorkennis hebt om dit te kunnen. In het Informatica curriculum is dit een tweedejaars vak, maar het is een eerste inleidend vak op het gebied van Kunstmatige Intelligentie. Specifieke voorkennis is dus nog niet vereist. Wel wordt ervan uitgegaan dat je bekend bent met de inhoud van het vak Logica (propositielogica, verzamelingenleer) en de formules en notaties daaruit kunt lezen; hetzelfde geldt voor standaard wiskundige notaties in formules (ingangseis voor Informaticaopleiding is VWO-Wiskunde B). Projecten vereisen het aanvullen van python code binnen een bestaand raamwerk. Informatica studenten hebben eerder een vak Imperatief programmeren gehad; er wordt vanuit gegaan dat dit voldoende basis is om ook in Python te kunnen programmeren. Projecten worden ook uitgevoerd in groepjes van 3 studenten; het is niet toegestaan deze in je eentje te doen.

Kan ik extra tijd voor het tentamen krijgen?

Ja, mits je hier recht op hebt, in welk geval dat in Osiris geregistreerd moet zijn of in ieder geval bekend moet zijn bij je studieadviseur. De regeling rond extra-tijd toetsen is nogal complex:

Mag ik het practicumcijfer van een eerder jaar meenemen naar dit jaar?

Nee, dat kan niet: als een vak na aanvullende toetsing niet gehaald wordt, vervallen alle deelresultaten; deze kunnen dus niet meegenomen worden naar een volgend jaar. (Zie ook art. 5.10, lid 2 - geldigheidsduur van de Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding van de Undergraduate School Beta)

Kan ik mijn practicumopdrachten van vorig jaar dan gewoon nog een keer inleveren?

In theorie zou dit kunnen voor die onderdelen die hetzelfde zijn gebleven en waarvan de uitwerking compleet jouw eigen werk is; de normering kan uiteraard gewijzigd zijn. Echter, aangezien projecten bij dit vak groepswerk betreffen en je niet andermans werk als je eigen mag inleveren (dat is fraude), kan dit alleen als je weer exact hetzelfde practicumgroepje hebt.

Kan ik van meer opgaven uitwerkingen krijgen?

Voor hulp bij het uitwerken of controleren van opgaven is er een werkcollege, en een discussie forum op Blackboard. Voor ongeveer de helft van de opgaven is er een uitwerking, antwoord of hint beschikbaar; voor de andere helft zijn er geen uitwerkingen of mogen we die niet openbaar maken. Je kan eventueel zelf uitwerkingen aandragen: een goede uitwerking kans, mits daarvoor toestemming is, online geplaatst worden. Zie voor nadere informatie de pagina over oefenopgaven.