Academisch jaar 2018/2019:

18 januari 2019 Bij Project C moet in de naive Bayes classifier de argmax vervangen worden door een threshold op de posterior P(face|inputs). Let hierbij even op een aantal zaken:


8 januari 2019 Wegens de lage opkomst bij sommige werkcollegegroepen wordt met ingang van vrijdag 11 januari aanstaande de groep die gebruik maakt van BBG 0.01 samengevoegd met die in BBG2.01; gelieve de laatste zaal op te zoeken.


29 november 2018 Er is een nieuwe versie van de studiewijzer beschikbaar. Hierin is extra informatie toegevoegd over opgave 2 uit AI4G (werkcollege van vorige week), nav een vraag die ik erover kreeg bij het hoorcollege.Inmiddels staat bijna alles klaar voor dit jaar. Daar waar nog documenten ontbreken (projecten en collegeslides, bijvoorbeeld) kan je een voorlopige indruk krijgen via de pagina's van vorig jaar.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus beschikt de student over: