Nieuws

17 augustus 2011

De cijfers van de aanvullende toets staan op de website.

15 juli 2011

De tentamencijfers en eindcijfers staan op de website.

Ter herinnering: Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn (algemene regel).

INZAGE: maandag 25 juli 16-17uur, op mijn kamer, BBL 577.
Belangrijk: i.v.m. het relatief kleine aantal onvoldoendes en de vakantietijd: laat a.u.b. even voor vrijdag 22 juli per mail weten of je van de inzage gebruik wil maken.

2 juli 2011

Cijfers voor het project databaseontwerp staan op de website onder 'Cijfers'.

26 juni 2011

Een enkele correctie is verwerkt in de cijfers van de weekopdrachten.

BELANGRIJK:
Met het oog op een vlotte berekening van de eindcijfers verzoek ik iedereen te controleren of de cijfers van de weekopdrachten zoals die nu op de website staan, ook naar eigen idee correct zijn. Zo niet, neem dan contact op met de student-assistenten.
Dat geldt ook voor bonuspunten. Zoals gezegd 'goed = 8', extra punten moeten verdiend worden, bijvoorbeeld door een creatieve oplossing, goed expliciteren van vooronderstellingen of een alternatieve oplossing, etc., kortom een 'goed extra'. Dat betekent niet dat alle opgaven verder foutloos moeten zijn, dus dat je alleen bij een 8 een extra punt kan scoren. Mocht je vinden daarvoor in aanmerking te komen, meld dat dan met week- en opgavenummer n argument aan de student-assistenten.
  Dit alles vr 4 juli, zodat er voldoende tijd is het een en ander te verwerken.

21 juni 2011

De cijfers van alle opdrachten staannu op de website. Onder Richtlijn vind je een samenvatting van wat ik gisteren heb gezegd over het projectdocument.

15 juni 2011

De slides van het hoorcollege van gisteren zijn te bereiken via een link in het weekrooster bij die datum.

Volgende week is het laatste practicum. Ik verwacht dan iedereen, zodat we de stand van zaken van elk project kunnen vaststellen.

9 juni 2011

Het hoorcollege begint a.s. dinsdag om 13.15 uur in Minnaert zaal 211. Dit zal voor een klein deel gaan over queries, maar vooral nog eens onderwerpen behandelen die jullie lastig vinden, zoals is gebleken bij de weekopdrachten en uit mail die ik heb ontvangen. Dat zal ongever een uur duren en wordt afgesloten door Simon met commentaar bij de laatste weekopdracht. Daarna is er pauze en gaan we verder in BBL, Simon met individuele vragen rond de weekopdrachten en ik met de begeleiding van de projecten. We zullen deze keer dus niet de groepsindeleing volgen maar wat improviseren met de bezetting van de ruimtes die wij kunnen gebruiken: BBL 112 en 115.

8 juni 2011

De cijfers van de weekopdrachten t/m nr. 5 staan op de site.

6 juni 2011

Om de de tabellen en andere gegevens van de Pine Valley Database in Microsoft Access te benaderen, moet je de database file openen door erop te klikken en tegelijk de Shift-toets ingedrukt houden. De is een bypass voor het menu (dashboard).

3 juni 2011

Om op een Mac met SQLite te werken kun je handig gebruik maken van de Firefox add-on:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/sqlite-manager/
Eenvoudiger van opzet is de SQLite Database Browser: http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/ 

2 juni 2011

De Pine Valley database is te downloaden vanaf:
http://wps.pearsoned.co.uk/ema_ge_hoffer_mdm_10/171/43909/11240738.cw/index.html (kies: Case Study Downloads). Zie ook p. 34 van het boek, waar verwezen wordt naar de companion website: http://www.pearsonglobaleditions.com/hoffer. Via enig klikken kom je dan bij deze downloadpagina.
 

30 mei 2011

De cijfers van de weekopdrachten t/m week 4 staan op het web. Vragen omtrent de becijfering graag rehtstreeks aan de student-assistenten.

20 mei 2011

Submit en inleverproblemen: als je meent wel te hebben ingeleverd en wij kunnen je werk niet vinden, zorg dan dat je de e-mailbevestiging van Submit kunt overleggen. Als die ontbreekt, gaan wij ervan uit dat je niet of niet op tijd hebt ingeleverd. Ga dus zorgvuldig te werk met Submit. Geen bevestiging wijst erop dat er iets is misgegaan. Niet inleveren betekent dat je werk niet meer wordt nagekeken en het cijfer en 0 is.

17 mei 2011

De cijfers van de opdrachten van week 1 t/m 3 staan op de site. Ik heb ook het gemiddelde van deze drie weken erachter gezet en je ziet dan dat dit onderdeel in veel gevallen wat zorglijk is. 

12 mei 2011

De cijfers van de opdrachten van week 1 en 2 staan op de site.

N.B. Nogmaals: weekopdrachten dienen individueel te worden gemaakt. De uitwerking moet dus je eigen prestatie zijn. En voor degenen die er de laatste keer niet waren: er kan niet worden afgeweken van de deadline; inleveren uitsluitend via Submit!

Regeling rond Pinksteren: Dinsdag 14 juni is er na het hoorcollege een verkort practicum in de zalen BBL-112 en BBL 115, van 15-17 uur. Gezien de beperkte tijd behandelen we daar alleen dringende zaken.

27 april 2011

8 april 2011

Het handboek:

J. Hoffer, V. Ramesh, H. Topi, Modern Database Management: Global Edition.
ISBN-10: 1408264315 / ISBN-13: 9781408264317.
Pearson Education; 10e editie (11 Nov 2010), paperback: 624 pagina's.
N.B. Let op: dit is de nieuwe editie van het boek dat vorig jaar is gebruikt.
 

Zie ook: Amazon.com

ATTENTIE: Je hebt dit boek beslist nodig. Ook alle opdrachten staan erin, dus wacht niet te lang met bestellen.