OPZET CURSUS

Bijeenkomsten

De module Cognitie en Communicatie kent twee soorten bijeenkomsten: hoorcolleges en werkcolleges.

 

Hoorcolleges

Het doel van de hoorcolleges is het bespreken van de onderwerpen van deze module aan de hand van de literatuur. De (volgorde van) onderwerpen in de hoorcolleges is te vinden in het weekrooster. Bijwonen van het eerste college is verplicht omdat daarin het verloop van de cursus wordt uitgelegd en de groepsindeling wordt gemaakt. Hoorcolleges zijn vooral effectief als de betreffende stof voor het college tenminste doorgelezen is. Zie hier de literatuur die getoetst zal worden. De inhoud van de hoorcolleges is eveneens onderdeel van de tentamenstof.

 

Werkcolleges

Studenten kunnen d.m.v. de werkcolleges de aangeboden stof meer eigen te maken door deze toe te passen in opdrachten en door vragen te stellen over de stof die in de hoorcolleges is toegelicht. In de werkcolleges wordt hiertoe begeleiding geboden bij de leesopdrachten en practicumopdrachten die in de loop van de cursus gemaakt dienen te worden. Het 1e uur van een werkcollege werken de studenten in overleg met de docent aan een of meerdere opdrachten. Daarna kunnen ze onder begeleiding van een studentassistent aan de leesopdrachten of practicumopdracht werken. Inlevering van 7 van de 8 leesopdrachten Ún minstens voldoende beoordeling van al deze 7 leesopdrachten levert dit 10% (1 punt) voor het theoriecijfer (zie cijfers / cijferregeling).

 

De leesopdrachten moeten op vrijdag ingeleverd worden (voor 24 uur). Ze worden dan nagekeken en je kunt dan de week erop terugkoppeling krijgen in het 2de uur van het werkcollege.

 

Aanwezigheidsplicht

Er is alleen een aanwezigheidsplicht voor het 1e hoorcollege.

Opdrachten

Het is de bedoeling dat studenten in groepjes van twee zowel leesopdrachten (in totaal 8) als practicumopdrachten (in totaal 3) over Cognitie & Communicatie uitwerken. Het is de bedoeling dat de leesopdrachten samen worden gemaakt (dus je dient hierover te overleggen, zodat jullie allebei nagedacht hebben en op de hoogte zijn van de antwoorden). Alle uitwerking zullen gecheckt worden op plagiaat. Als dit wordt ontdekt word je buitengesloten van het vak en wordt dit gemeld aan de examencommissie.

 

De opdrachten komen tijdig beschikbaar op de website. De literatuur bij de opdrachten is onderdeel van de tentamenstof. Zoek ook vast een partner, dan kun je direct aan het werk.

 

De uitwerkingen van de leesopdrachten dienen via email (cognitiecommunicatie@gmail.com) te worden ingeleverd. De uitwerkingen van de practicumopdrachten moeten zowel via email als op papier ingeleverd worden. Wees zorgvuldig: groepsproducten kunnen niet verbeterd worden - doe het dus de eerste keer direct goed. Zie voor de deadlines het overzicht.