OPDRACHTEN

 

De opdrachten worden in de loop van deze module uitgevoerd door groepjes van 2 studenten. De opdrachten komen hieronder, en in het weekrooster, beschikbaar.

 

Leesopdrachten

 

De uitwerkingen van de leesopdrachten dienen via de email te worden ingeleverd (cognitiecommunicatie@gmail.com). Zie het weekrooster voor de deadlines. Bovenaan de leesopdrachten namen met id-nummers vermelden. Ook graag de bestanden als volgt een naam geven “Groep<groepsnummer>.pdf”. Dat maakt het voor de studentassistenten makkelijker om straks je uitwerkingen erbij te pakken.

 

 

 

Practicumopdrachten

 

De uitwerkingen van de practicumopdrachten moeten zowel via email (cognitiecommunicatie@gmail.com) als op papier ingeleverd worden. Zie het weekrooster en de opdrachten zelf voor de deadlines. Wees zorgvuldig: groepsproducten kunnen niet verbeterd worden.

 

Fraude

Het inleveren van andermans werk als je eigen werk, gefingeerde data, het niet refereren aan bronnen, en het plegen van andere frauduleuze handelingen worden als fraude behandeld en zal worden gerapporteerd aan de examencommissie, waarna onderzoek volgt. Sancties worden door de examencommissie bepaald.