NIEUWS

7 januari 2014 Aanvullende toets

Uitslag aanvullende toets

17 december 2014 Correctie cijfers

Om te oefenen hierbij nog het eindtentamen van de afgelopen keer. Geen antwoorden, daar heb je namelijk niks aan. Als je zeker wilt zijn van het antwoord, gewoon opzoeken in de literatuur en zo goed mogelijk proberen te begrijpen.

19 november 2014 Correctie cijfers

Vanmorgen kunnen jullie het tentamen komen inkijken als je dat wilt. Laat even van te voren weten, zodat we aanwezig zijn.

18 november 2014 Correctie cijfers

Een aantal eindcijfers bleek niet correct weergegeven. Het spijt ons zeer dat dit tot misverstanden heeft geleid. Hierbij de gecorrigeerde versie.

14 november 2014

Alle cijfers

Omdat dit vak volgend jaar niet meer als zodanig wordt gegeven, willen we iedereen de mogelijkheid geven die een onvoldoende heeft gehaald de aanvullende toets te laten maken in december. Het is de bedoeling dat ALLE stof GOED bestudeerd wordt!!

12 november 2014

De cijfers voor het tentamen zonder mogelijk extra punt.

3 november 2014 – Tentamen

Het tentamen is vandaag, om 8.30 in Ruppert Blauw!!!

28 oktober 2014 – Practicumopdracht 3

In laatste practicumopdracht staat een kleine maar storende fout, die overigens geen gevolgen hoeft te hebben voor de uitwerking. Op pagina 5 staat dat niet-K(x, p) betekent dat de agent niet weet of p het geval is. Dat moet zijn dat de agent niet weet dat p het geval is. Met dank aan Diede.

27 oktober 2014 – Leesopdracht 8

Omdat editie 7 en 8 van het boek van Matlin iets van elkaar verschillen dien je voor leesopdracht 8 deze groenomrande vragen (dus 2,3 en 4) te maken als opdracht 1 t/m 3 van de leesopdracht. Daarna moet je gewoon weer de leesopdracht volgen.

22 oktober 2014 – Practicumopdracht 3

I.t.t. practicumopdracht 1 en 2 hoef je in practicumopdracht 3 geen lopend verhaal op te schrijven. Je kunt volstaan met het beantwoorden van de vragen.

14 oktober 2014 – Proeftentamen

Om een indruk te krijgen van het soort vragen dat je zult krijgen op het tentamen, hebben we hier een aanvullend tentamen uit 2010 toegevoegd. Niet alle onderwerpen komen overigens terug, maar dat zie je vanzelf. Maak eerst zelf het tentamen, zoek het antwoord op in de literatuur als je onzeker bent en kijk pas daarna naar de antwoorden.

9 oktober 2014 – Practicumopdracht 1

Even een paar opmerkingen over de verslaglegging:

·         Schrijf a.u.b. goed Nederlands. Het wemelt onder meer van de d/t fouten! Wij als lezers schamen ons soms over wat we tegenkomen.

·         Houd een lezer voor ogen die het vak en de opdracht niet kent. Schrijf dus een goedlopend verhaal, geen losse antwoorden. Het is geen invuloefening.

·         Gebruik APA-stijl voor verwijzingen!

·         Besteed aandacht aan de vormgeving; dit vergroot de leesbaarheid aanzienlijk.

Als we merken dat er in de volgende opdracht geen verbeteringen zijn, worden er punten afgetrokken.

8 oktober 2014 – Practicumopdracht 1

De cijfers van practicumopdracht 1. Voor uitleg, ga naar de studentassistenten op het werkcollege.

1 oktober 2014 – Practicumopdracht 1

Er was beloofd dat jullie deze week terugkoppeling zouden krijgen over practicumopdracht 1. Door de drukte is dat echter niet gelukt. Onze excuses hiervoor. Dit zal nu volgende week worden (beloofd!).

30 september 2014 – Practicumopdracht 2

In de tweede opdracht werden de afbeeldingen in Appendix 5 niet goed weergegeven. We hebben inmiddels een nieuwe versie online gezet. We hopen dat het probleem nu is opgelost.

26 september 2014 – Literatuuroverzicht

Hiernaast kun je een overzicht vinden van de verplichte literatuur voor het tentamen.

25 september 2014 – Leesopdrachten voor vrijdag: H8: vraag 3, 4 en 8

Het gebruik van de verschillende edities is fijn voor diegenen die nog oude edities hebben, maar leidt soms tot verwarring. Diegenen die editie 8 hebben moeten de volgende vragen maken over hoofdstuk 8 ‘General Knowledge’: vraag 3, 4 en 8. De overige vraagstukken blijven gelijk. We zullen proberen een en ander zo goed mogelijk in de gaten te houden. Laat ons weten als je nog ergens verschillen tegenkomt.

17 september 2014 - Cijfers

Uitslag eerste leesopdracht.

We willen benadrukken dat er geen tussentijdse toets is, maar dat jullie terugkoppeling over de leesopdrachten kunnen krijgen tijdens het werkcollege. Gezien de matige opkomst op het werkcollege, gaan we hier geen extra opdracht meer doen en kunnen jullie vanaf volgende week ook het eerste werkcollege-uur terugkoppeling krijgen en aan de lees- en practicumopdrachten werken.

16 september 2014 - Werkcollege morgen (17 september) en experiment

We zijn op zoek naar proefpersonen voor een experiment op het UMCU op het gebied van taakwisselingen. Je kunt hiermee maximaal 40 Euro verdienen. Interesse? Kijk dan hier en geef je op!

Het werkcollege zal morgen (11-12.45) gegeven worden in BBL 001. In Minnaert is dus geen werkcollege.

15 september 2014 inleveren uitwerkingen

Graag bovenaan de leesopdrachten namen met id-nummers vermelden. Ook graag de bestanden als volgt een naam geven “Groep<groepsnummer>.pdf”. Dat maakt het voor de studentassistenten makkelijker om straks je uitwerkingen erbij te pakken.

11 september 2014 – Informatieuitwisseling (IUW) 

We zoeken nog studenten die mogelijkerwijs geïnteresseerd zijn in een assistentschap bij het 1ste jaars vak IUW. Voorkennis: webdesign en wat je aan communicatie gaat leren bij C&C. Geef je op bij R.J.Beun@uu.nl, goede arbeidsvoorwaarden, J

10 september 2014 – Groepen 

Hierbij zoals beloofd tot vrijdag 12 uur het eerste hoofdstuk van Matlin. Na 12 uur vrijdag zal deze link verdwijnen.

8 september 2014 – Groepen 

Hier staat de indeling van de groepen die zich hebben aangemeld en de zaal voor het werkcollege a.s. woensdag. Kijk dus niet naar de indeling voor de werkgroepen (1 of 2) op de website, want daar klopt niks van.

Voor wie dat nog niet heeft gedaan, graag aanmelden als groepje (2 personen) http://tinyurl.com/CCgroepjes voor het werkcollege.

Ter verduidelijking: er is geen college op maandag, alleen op woensdag. Zie ook het uitgebreide rooster op de vakwebsite.

De extra literatuur is onder meer te vinden op het uitgebreide rooster.

5 september 2014 – Groepen 

Zouden jullie je vanaf nu hier willen inschrijven als groep: http://tinyurl.com/CCgroepjes. Diegenen die zich al hebben opgegeven hoeven dat niet alsnog te doen.

1 september 2014 – Inschrijvingen, vrijstelling en groepen 

Wegens het grote aantal inschrijvingen, moeten er op dit moment mensen op de wachtlijst worden gezet. Zouden diegenen die niet meer van plan zijn mee te doen, zich alsnog willen uitschrijven!

Vergeet niet jezelf aan te melden voor de vrijstelling! We willen dat zo vroeg mogelijk weten in verband met de organisatie van de werkcolleges.

26 augustus 2014 – Colleges en boek 

Het eerste college begint op woensdag 10 september. Volgende week verschijnt de rest van het rooster op internet.

Het boek is te koop bij Sticky. Zorg dat je het zo snel mogelijk in handen krijgt, want er is slechts een beperkt aantal exemplaren. De digitale versie blijkt niet meer beschikbaar te zijn en de winkelversie is belachelijk duur.

16 juli 2014 - Start woensdag 10 september 

Aan de website met extra informatie over de module Cognitie & Communicatie wordt gewerkt. Het eerste hoorcollege (verplichte aanwezigheid) zal zijn op woensdag 10 september 9:00 uur; aansluitend die dag (11:00 uur) is het eerste werkcollege.

Verplichte literatuur voor deze module is: Matlin, M.W. Cognitive Psychology, International Student Version, 8th Edition (2012) ISBN: 978-0-470-40947-3 (Dit boek wordt aangevuld met artikelen die via de website beschikbaar komen. De 6e en 7de editie van het boek kan ook nog gebruikt worden op eigen risico) De loginnaam en het password zal bekend worden gemaakt op het eerste college.

Diegenen die vorig jaar een voldoende voor de practicumopdrachten hebben gehaald, kunnen dat cijfer naar dit jaar meenemen op voorwaarde dat je je naam en nummer via een e-mail doorgeeft aan de coördinator r.j.beun@uu.nl met in het subject ‘vrijstelling practicum’. (Liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk 3 september 12 uur).