Literatuuroverzicht Cognitie & Communicatie 2014-2015

Hieronder de verplichte literatuur voor het tentamen.

Matlin, M.W. Cognitive Psychology (2012) (8th of 7de edition) Wiley & Sons H1-5, 8, 11-12

1. Introductie Cognitie & Communicatie

·       Matlin H1

·       Basismodel Communicatie, Beun (2010a)

2. Perceptie & Aandacht

·       Matlin H2 en 3 (uitgezonderd Consciousness)

3. Cognitie, Communicatie & Geheugen

·       Matlin H4 en H5 (uitgezonderd Flashbulb memories en Eyewitness Testimony) en H8

4. Multimodaliteit & Nonverbale Communicatie

·       Multimodaliteit, Beun (2010b)

·       Communicatie via de huid, Beun (2010c) (zie ook practicumopdracht 1)

·       How can we communicate? (Hfst 2 uit: Finnegan, R. (2002) Communicating. The multiple modes of human interconnection. London: Routledge.)

·       Nonverbal Communication (Hfst 5 uit: Adler, R.B. & Rodman, G. (2006) Understanding Human Communication. New York: Oxford University Press.)

5. Symbolen & Speech Acts

·       Symbolen, Beun (2010d)

·       Conventies en handelingsprincipes & Taalhandelingen (Hfst 4: 4.1 en 4.2 uit: Janssen, T. (1997) Communiceren: over taal en taalgebruik. Meppel: Standaard Uitgeverij.)

6. Dialogen & Communicatieregels

·       Coöperatie (Hfst 4: 4.3 uit: Janssen, T. (1997) Communiceren: over taal en taalgebruik. Meppel: Standaard Uitgeverij.)

·       Understanding Dialogue (Hfst 3 uit: McTear, M.F. (2004), Spoken Dialogue Technology, Springer)

7. Probleemoplossen en Beslissen

·       Matlin H11 en H12

8. Redeneren en Argumenteren

·       Argumentatie (Hfst 12 uit: Renkema, J. (1993) Discourse Studies. Amsterdam: John Benjamin.)

·       Overtuigen door argumentatie (Hfst 5 uit: Brinkman, J. (1995) Communiceren met effect. Groningen: Wolters Noordhoff.)