Webdesign 2013-2014

Practicum

Het practische gedeelte van deze cursus is een project dat je in een team van 2 uitvoert. Het thema is het ontwikkelen van een toeristische website voor een Nederlandse gemeente. Belangrijke uitleg over het onderwerp, de leerdoelen en de fasering van het project in drie opdrachten vind je in de projectbeschrijving. Voor de deadlines zie het rooster.

Materiaal

Samenstelling teams

In het project werk je samen in een team van twee studenten, behalve als het echt niet anders kan; in dat geval contact opnemen met coordinator. Je mag zelf kiezen met wie je samenwerkt, maar ben je eenmaal samen aan het project begonnen, dan kun je niet meer van partner wisselen. Er is echter een belangrijke uitzondering op de vrije partnerkeuze. Studenten die het vak voor de 2e, 3e of 4e keer volgen mogen niet samenwerken met studenten die het vak voor de eerste keer volgen. De reden hiervoor is dat herkansers het ingeleverde materiaal van vorig jaar mogen hergebruiken. Studenten die het vak voor de eerste keer doen zouden zo kunnen meeliften, en dat is uiteraard niet de bedoeling.

Meld je team aan via het Inschrijfformulier.

Begeleiding

Voor elke van geroosterde onderwijsdagen dit blok zijn er practicumzalen gereserveerd. Gedurende de de meeste van deze dagen is er een begeleid practicum van 2 * 2 uur per week, dat door de studentassistenten begeleid wordt. Deze practica, en de stof ervan, is onderdeel van het vak, het is dus de bedoeling dat je erheen gaat, hoewel we geen presentielijsten gaan hanteren. De exacte planning van het practicum vind je in het rooster.

Let op. De opdrachten zijn veel te groot om alleen tijdens de practicumtijden aan te werken. Je zult er ook thuis aan moeten werken, of zonder begeleiding in een van de practicumzalen.

De uitwerkingen van de practicumopdrachten dienen te worden ingeleverd door middel van Submit. Daarnaast dien je de uitwerking op je persoonlijke webspace te plaatsen voor de deadline. De deadlines voor het inleveren zijn strikt: na het verstrijken van een deadline accepteert het Submit systeem geen uitwerkingen van de betreffende opdracht meer! Raadpleeg het rooster voor de precieze tijdstippen van de deadlines.

De ingeleverde uitwerkingen zullen worden getest op fraude. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van high-tech oplossingen. In geval van fraude volgt directe uitsluiting van de cursus en zal het examenreglement worden gevolgd.

Als je het vak voor de tweede...nde keer volgt mag je het ingeleverde materiaal van vorig jaren recyclen. Uiteraard dient het ingeleverde werk aan de vereisten van dit jaar te voldoen. Het werk wordt opnieuw beoordeeld en het cijfer kan afwijken van het cijfer dat je er eerder voor gekegen hebt.

Beoordeling

De opdrachten worden beoordeeld met een geheel cijfer tussen 0 en 10. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de opdrachten: opdracht 1 en 2 tellen elk voor 30% mee, en opdracht 3 voor 40%. Maximaal een van de drie opdrachten mag herkanst worden. Voorwaarde is dat naar het oordeel van de docenten aan de inspanningsverplichting is voldaan.

Bij de beoordeling wordt uiteraard gekeken of de opdracht correct en volgens de formele vereisten gemaakt is. Daarbij is een belangrijk criterium of er aan de inhoud, omvang en vormgeving van de website voldoende aandacht is geschonken. Minimale uitwerkingen krijgen een overeenkomstig cijfer.

Feedback

Voor toelichting op de beoordeling van de practicumopdrachten kun je tijdens het practicum met de studentassistenten contact opnemen. Let op: het is niet de bedoeling dat je hiervoor de docenten mailt (ondanks de tekst in de mails die SUBMIT produceert).