Webdesign 2013-2014

Cijfers

De cijfers voor practicum opdracht 1 zijn rondgemaild. Ze staan ook hier (beschermd gedeelte website).

 

De cijfers voor practicum opdracht 2 zijn rondgemaild. Ze staan ook hier (toegevoegd aan vorige pdf op beschermd gedeelte website).De tentamen cijfers zijn te vinden achter deze link.

Ter herinnering:
Bij de practicumopgaven tellen Opdracht 1 en 2 elk voor 30% mee, en opdracht 3 voor 40%. Dit samen weegt 50%, en het tentamen weegt ook 50% van het eindcijfer. Beide deelcijfers dienen voldoende te zijn. Voldoende wil zeggen 5.50 of hoger.

 

Eindcijfers
Een pdf met daarin alle cijfers voor alle opdrachten, gemiddelde ervan, tentamen cijfer en eindcijfer is te vinden achter deze link.

Afgeronde definitieve eindcijfers
Er is een lijst met daarin de uiteindelijke cijfers online gezet waarin enkele aanpassingen zijn meegenomen achter deze link. Eindcijfers worden bij minimale voldoende (5.5) afgerond naar een 6, en boven de 6 worden cijfers afgerond naar halve punten. Deze lijst is ook doorgegeven aan de administratie.

Uiteindelijk hebben alle studenten (in groepjes) al dan niet door een deel van de opdrachten te herkansen een voldoende eindcijfer voor het practicum behaald. Wel zijn er studenten of groepjes die niet alle practica hebben ingeleverd; deze voldoen niet aan de inspanningsverplichting en kunnen niet aan het hertentamen meedoen. Achter deze studentnummers staat dan ook geen eindcijfer.

Eindcijfers waar het tentamen gedeelte onvoldoende was hebben nu als eindcijfer een 5 gekregen, deze personen komen in aanmerking voor het hertentamen. Ook studenten die die ziek of anderszins absent waren maar wel een voldoende eindpunt voor de opdrachten hebben kunnen het hertentamen maken.

Ik wil deze personen vragen me te laten weten of men van plan is aan het hertentamen deel te nemen op 15 augustus.