Vereisten aan deliverables

Ieder teamlid is individueel verantwoordelijk voor het slagen van het project.
Het team en de individuele leden zorgen ervoor dat alle deliverables op tijd ingeleverd worden. De deliverables zijn:

Hieronder staat een nadere specificatie van en eisen aan deze deliverables: