Rooster

Zie ook het rooster op de 'officiële' pagina's van de departement.

Rooster en deadlines (onder voorbehoud van wijzigingen, zie Blackboard!)

NB: Bijeenkomsten die voorzien zijn van [*] zijn verplicht. Studenten die deze bijeenkomsten missen lopen het risico dat ze het vak niet halen, en krijgen in ieder geval aftrek van punten op hun eindcijfer.


Project
week
Kalender
week
Bijeenkomsten, todo's en
deadlines

146
 • Di 14-11-2017, college 1 (aftrap van het project); 17:15u, KBG Atlas [*]
 • Eerste wekelijkse bijeenkomst met begeleider [*]
 • Iedereen maakt een logboek aan; deze moet in te zien zijn door je begeleider, de studentassistent en je teamgenoten.

247
 • Wo 22-11-2017, college 2 (opzet van het project); 9:00u, KBG Pangea [*]
 • Definitieve keuze van onderwerp, vaststelling van projectorganisatie, opstellen versie 1 van het projectdocument.
 • Wekelijkse bijeenkomst met begeleider [*]
 • Hele week: werken aan het project, en het projectdocument

348
 • Wo 29-11-2017, Workshop Git, verzorgd door Sicky. 9:00u, KBG Pangea [*]
 • Wekelijkse bijeenkomst met begeleider, feedback op versie 1 van het projectdocument [*]
 • Hele week: werken aan het project, en het projectdocument

449
 • Wo 6-12-2017, Gastcollege 1
  De gastspreker van vandaag is Harald Vogt, van het bedrijf Omnext. Omnext heeft zich gespecialiseerd in broncode-analyse. Waarom? Omdat resultaten van deze analyse bedrijven kunnen helpen om processen, projecten en bedrijfsvoering te verbeteren. Goed onderhoud is immers het halve werk. Door het tijdig en continu uitvoeren van broncode analyses verminderen bedrijven onderhoudskosten, ontwikkelkosten én werken bedrijven aan een flexibele en toekomstgerichte business. Gewenste uitkomsten van een, veelal, niet zo bekende methode. De lezing zal gaan over het belang van softwarekwaliteit en hoe broncode-analyse kan bijdragen aan kwaliteitsverhoging.
 • Deadline: definitieve projectdocument inleveren (e-mail naar begeleider)
 • Wekelijkse bijeenkomst met begeleider [*]
 • Hele week: werken aan het project en het opzetten van de website
 • Afspraak maken met studentassistent voor volgende week

550
 • Wo 13-12-2017, Gastcollege 2
  De gastspreker van vandaag is Egbert Bouman. Egbert Bouman is lead consultant, test manager en product manager testen bij Valori.
  Catch phrase voor het gastcollege: "Testen is 30 tot 80% van het werk in IT projecten, elke IT student moet daarom weten wat professioneel, state-of-the-art software testen inhoudt."
 • Maak een opzet voor je website met daarop jullie namen en een korte beschrijving van wie jullie zijn en wat je gaat doen. Neem materiaal op over je project, voor zover mogelijk. Vul de site aan tijdens het verdere verloop van het project
 • Deadline: tussenproduct tonen aan studentassistent [*]
 • Wekelijkse bijeenkomst met begeleider [*]
 • Hele week: werken aan het project en je tussenpresentatie

651
 • Deadline: Wo 20-12-2017, 9.00-13.00, Tussenpresentaties door de teams van de resultaten tot nu toe.
  Het tijdschema van deze tussenpresentaties is ingevuld. [*]
 • Deadline: website dient nu bereikbaar te zijn. Moet toonbaar zijn bij de tussenpresentaties.[*]
 • Wekelijkse bijeenkomst met begeleider [*]
 • Hele week: werken aan het project

Kerstvakantie & herkansingsweek

71
 • Wekelijkse bijeenkomst met begeleider [*]
 • Hele week: werken aan het project en het eindverslag; website afmaken

82
 • Wekelijkse bijeenkomst met begeleider [*]
 • Hele week: werken aan het project en het eindverslag.

93
 • Deadline: Wo 24-1-2018, 9.00-13.00, Eindpresentaties door de teams.
  Zie het rooster. [*]
 • Wekelijkse bijeenkomst met begeleider, bespreek de eindpresentatie. [*]
 • Di 23-01-2018, Deadline voor eindverslag (reflectie), voorlopige versie van het werkende systeem en website. Deze dienen voor de eindpresentaties te worden ingeleverd. De definitieve versie van de software mag op de symposiumdag ingeleverd worden, bij het projectdossier.
 • Hele week: project afronden; werken aan presentatie en demo

104
 • Slotweek van het project, jurydag en symposium op woensdag 31 januari.
  (wordt tzt bekend gemaakt op de symposiumpagina, met nadere details en schema)
 • Deadline: Inleveren projectdossier bij het symposium.. [*]