Introductieproject Informatica: eindpresentaties

Deze pagina is van de uitvoering van het introductieproject in het studiejaar 2016-17. Lees deze ter inspiratie. De aankondiging voor de eindpresentaties in de uitvoering 2017-18 komt t.z.t. in Blackboard.

Waar en wanneer?

Op 25 januari 2017 zijn de eindpresentaties van het project. De eindpresentaties worden bijgewoond door enkele begeleiders, de studentassistent en medestudenten. Zij zullen je product en promotie-materiaal beoordelen. Deze beoordeling wordt meegenomen in de individuele eindcijfers die vastgesteld worden door de begeleider. Ook worden drie teams genomineerd voor de juryprijs, die op de 1februari wordt uitgereikt tijdens het symposium.

Elk team verschijnt in zijn geheel, en is aanwezig gedurende de hele sessie. Een exact tijdschema komt hieronder. De tijden in het schema zullen strikt gehandhaafd worden; zorg dus dat je je presentatie goed geoefend hebt, op tijd in de juiste zaal bent en alles van te voren werkend hebt! De gebruikte zalen zijn voorzien van vaste computers en een beamer, waarvan je indien gewenst gebruik kan maken.
Vanwege het strakke tijdschema is het van belang dat je op tijd uitprobeert of alles werkt. Test bijvoorbeeld ook of je laptop wil communiceren met de aanwezige beamer... Zorg ook dat je tijdens het beantwoorden van de vragen van het team voor je al klaar bent om je presentatie en demonstratie te geven (dwz alles is 'up and running').

De presentaties worden in twee sessies gegeven, volgens hetzelfde stramien als de tussenpresentaties. Het is verplicht aanwezig te zijn gedurende de hele sessie waarin jouw team presenteert; aanwezigheid tijdens de andere sessie wordt aanbevolen, als er voldoende ruimte is. Zaal is BBG 209

Het precieze rooster voor de presentaties:

Sessie I, 9:00-10:45, BBG 209. Tutoren: Deb, Dirk, Jan-Dirk

Sessie II, 11:00-12:45, BBG 209. Tutoren: Nico, Sergey

Wat moeten we doen?

Elk team krijgt 10 minuten de tijd voor een gecombineerde presentatie en demonstratie: vertel over je product, de eigenschappen, wat wel en niet gelukt is, en laat zien hoe/dat het werkt. Er dient minstens een paar minuten (> 2) aan presentatie en een paar minuten (> 2) aan demonstratie besteedt te worden; hoe jullie verder je tijd over presentatie en demonstratie verdeelt is aan jullie.

Vervolgens wordt het team gedurende 5 minuten door de jury ondervraagd. Het team mag zelf bepalen wie er presenteert, maar hou er rekening mee dat ieder teamlid in principe iedere vraag van de jury moet kunnen beantwoorden. Hou ook rekening met de mogelijkheid dat de jury zelf je product wil testen, en je code wil inzien.

NB Juryleden hebben van te voren de mogelijkheid gehad om je website te bekijken, maar hebben -- op je eigen begeleider na -- niet je projectdocument of eindverslag gezien. Hou bij het bepalen van de inhoud van je presentatie ook rekening met waar de jury op moet letten voor de beoordeling (zie het betreffende formulier op de pagina over beoordeling).

Jury

De jury bestaat op deze dag uit de begeleiders van het project, waaronder je eigen begeleider. Deze jury selecteert drie teams, die genomineerd worden voor de juryprijs. Zij krijgen daar diezelfde avond nog bericht van. Genomineerde teams worden tijdens de demosessie op het symposium bezocht door een 'award'-comittee; Op de afluitende awards-ceremonie presenteren de genomineerde teams hun product nogmaals, waarna de prijsuitreiking volgt.

De samenstelling van het award-comittee is nog niet bekend.


Nominaties

Na afloop van de jury dag zullen drie teams genomineerd worden voor de prijs voor het beste product. Zij krijgen daar diezelfde avond nog bericht van. Genomineerde teams worden tijdens de demosessie op het symposium bezocht door een 'award'-comité; tevens geven de genomineerde teams in de afsluitende sessie van het symposium een presentatie, waarna de prijsuitreiking volgt.