Bijeenkomsten

Zelfwerkzaamheid

Elke projectgroep (= team) bestaat uit 5 -7 studenten, meestal uit dezelfde tutorgroep. De belangrijkste werkvorm van het project is zelfwerkzaamheid van het team. Elk team organiseert zichzelf, werkt zelfstandig, en is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Het team zorgt zelf voor een teamleider, een planning of protocol, etc. Op deze wijze leren de deelnemers hoe het is om in teamverband te werken, wat voor voor- en nadelen dit met zich meebrengt, hoe je een team organiseert en de taken verdeelt.

Het team krijgt daarnaast ondersteuning door middel van


Projectbijeenkomsten met begeleider

Elk team wordt begeleid door een projectbegeleider; afhankelijk van de opdracht keuze kan dit de eigen tutor zijn, maar dat hoeft niet. Het gehele team vergadert en overlegt iedere week verschillende keren; eenmaal per week komt het team samen bij de projectbegeleider om het reilen en zeilen van het project te bespreken. Het is verplicht aanwezig te zijn bij de vergaderingen bij de projectbegeleider! Tijd en plaats van deze laatste bijeenkomsten zijn ingeroosterd (zie rooster; maximaal een uur per groep).

Vergaderingen gaan per default door. Elke vergadering heeft een agenda die vooraf door het team wordt vastgesteld en voorbereid. Het is mogelijk dat je gevraagd wordt tijdens een vergadering een presentatie te geven, of een ander soortige taak voor te bereiden en uit te voeren.


Bijeenkomsten met studentassistent

Elk team wordt geacht gedurende het project meerdere malen bij de studentassistent langs te gaan. Een aantal van deze bijeenkomsten is verplicht; dit is aangegeven in het rooster. Voor deze bijeenkomsten maakt elk team zelf een afspraak met de studentassistent (zie contactgegevens). Als er tussentijds hulp nodig is van de studentassistent, dan neemt het team uiteraard ook contact op. Wacht hier niet mee tot het laatste moment!


Hoorcolleges


Consults met experts

Gedurende het project is er ondersteuning van een studentassistent, die hulp kan bieden bij software- en programmeerproblemen en tevens bij het genereren van ideeën (zie communicatie).

Daarnaast hebben teams de mogelijkheid om een consult bij een inhoudelijk expert van het Informaticadepartement aan te vragen. Dit geeft tevens de mogelijkheid om het departement te leren kennen, wie er werkzaam zijn, wat hun expertise is, etc. Het is zaak om dit tijdig met desbetreffende af te stemmen. De projectbegeleider kan hierbij bemiddelen.