LAATSTE NIEUWS

27 februari 2017
Nu alle deelcijfers bekend zijn, kan ook het eindcijfer worden berekend.
Het eindcijfer E bestaat uit een helft P voor het practicum en een helft T voor het tentamen.
Het practicumcijfer P is samengesteld uit de deelcijfers P1 ("Eyes"), P2 ("Running") en P3 ("Running statistics"). De verbale beoordeling "onvoldoende/voldoende/goed" voor P1 is omgezet in een numerieke 4/6/8 om het gewogen gemiddelde te berekenen: 20% P1, 40% P2 en 40% P3.
Door deze berekeningswijze zou je geen 10 kunnen halen, en daarom is ook nog het gemiddelde van 50% P1 en 50% P2 berekend. Het totaalcijfer P is de gunstigste van deze twee. Dit compenseert tevens voor de omstandigheid dat P1 zo laat was nagekeken: hij kan op deze manier nooit in je nadeel werken.

Het tentamencijfer T bestaat uit het gemiddelde van T1 en T2. Daarna berekenen we het gemiddelde van T en P, en afgerond levert dat in principe het eindcijfer.
Dit is wel onder de voorwaarde dat T en P allebei minstens 5.00 zijn. Zo niet, dan is het eindcijfer het minimum van T en P.
In de meeste gevallen is het tentamencijfer de bottleneck. Dit kan worden verbeterd door het maken van een aanvullende toets.
Volgens het reglement mag je alleen meedoen aan de aanvullende toets als het oorspronkelijke cijfer minstens 4 is, oftewel T>=3.5. Ik heb dit uiteindelijk iets coulanter gehanteerd: als een van beide deeltentamens >=4.0 is, heb je toch een 4 als eindcijfer, zelfs als T<3.5. In deze situatie is een voldoende eindcijfer na een aanvullende toets namelijk nog best haalbaar.

27 februari 2017
De uitslag van de eerste practicumopgave "Eyes" is nu eindelijk ook bekend.
De programma's zijn bekeken op de volgende aspecten: Omdat dit een kleine inleidende opgave was, bedoeld om aan de programmeeromgeving te wennen, is hij niet op een volle 10-punts-schaal beoordeeld.
In plaats daarvan is de beoordeling onvoldoende/voldoende/goed; het is `voldoende' als de tekening gemaakt wordt, en het is `goed' als het rekenen en tekenen `once' wordt afgehandeld (dit was immers het centrale thema van het TekenHuizen-voorbeeld dat kort daarvoor in het college was behandeld). In een paar bijzondere gevallen is er nog een tussencategorie matig/ruimvoldoende/uitstekend.
De opmerkingen over commentaar, en het variabel maken van de constanten, zijn goedbedoelde verbeterings-suggestie, en zijn niet in de beoordeling meegerekend.
13 februari 2017
De uitslag van het tweede deeltentamen is bekend.
Je kunt hier ook zien wat het totaalcijfer voor het theoriegedeelte is, en of je de aanvullende toets op 21 april meot maken.
Dit is nog niet het eindcijfer, omdat daarin ook nog de uitslag van het practicum verwerkt zal worden.
Het werk is ter inzage op de kamer van de docent (BBG-568).
3 februari 2017
Vandaag was het tweede deeltentamen. Dit waren de opgaven, en dit de bedoelde antwoorden.
1 februari 2017
In onderstaande uitwerkingen stond nog een fout in de uitwerking van opgave 3.5: in de tweede versie (met de foreach) moet in de body staan: totaal+=x;
De opdracht totaal+=a[i]; hoort thuis in de eerste versie.
Bovendien moeten beide methodes een double opleveren in plaats van een int, omdat de array-parameter ook doubles bevat.
30 januari 2017
Hier zijn uitwerkingen van werkcollege-opgaven serie 3 en 4
11 januari 2017
Vanaf vandaag gaan we op het practicum aan de derde practicumopgave werken.
9 januari 2017
De uitslag van het eerste deeltentamen is bekend.
Op het college van 11 januari zal het tentamen worden besproken en kun je je eigen werk inzien.
23 december 2016
Vandaag was het eerste deeltentamen. Dit waren de opgaven, en dit de bedoelde antwoorden.
20 december 2016
De inleverdatum van het tweede practicum ("Running app") is uitgesteld tot 11 januari 2017.
Dit bericht werd door velen met vreugde ontvangen (hoewel enkelen er juist niet niet blij mee waren), zoals blijkt uit:

Het is echter natuurlijk niet 3 weken (want er zit ook nog een vakantie tussen), maar slechts 1 week. Use it wisely!
17 december 2016
Hier zijn uitwerkingen van werkcollege-opgaven serie 1 en uitwerkingen van werkcollege-opgaven serie 2.
6 december 2016
Het eerste deeltentamen (op 23 december) gaat over hoofdstuk 1 t/m 7 uit het diktaat.
Deze stof wordt behandeld in de colleges Hc1 t/m Hc8.
College Hc9 is dus niet voor dit deeltentamen. College Hc10 is een wrap-up van alle eerdere theorie, en is dus weer wel relevant voor het tentamen.
29 november 2016
De eerste inleveropgave van het practicum, waaraan we deze week gaan werken, is: 1.4.3 "Eyes".
16 november 2016
Als je het practicum vorig jaar al hebt gedaan, kun je het cijfer daarvan laten staan.
Hier kun je zijn wat je cijfer was.
Als dit groen gekleurd is, hoef je het practicum niet opnieuw te doen.
16 november 2016
Dit vak heeft een bring your own device practicum.
Per groepje van twee studenten heb je nodig:
- een laptop
- een Android telefoon
- een USB-verbindingskabeltje
Heb je deze apparaten niet, zorg dan dat je met iemand samenwerkt die er weel een heeft!
16 november 2016
Het eerste college is op woensdag 16 november, 13.15-15.00 uur, in de Witte zaal in het Ruppertgebouw.
Aansluitend, dus 15.15-17.00 uur, is het eerste practicum in het Buys-Ballotgebouw, zaal 214/061/083.