Mens, maatschappij en ICT 2017-2018

Tentamens

Tussentoets

De tussentoets vindt plaats op dinsdag 17 oktober van 8:30 tot 10:30, in zaal EDUC-BETA. Het is een digitale toets. Deze toets gebeurt op laptops die terplekke worden uitgedeeld, eigen laptop dus niet nodig.

Leerstof:

Er is ook een proeftentamen met voorbeeldvragen

Eindtoets

wordt nog aangekondigd

c.vannimwegen@uu.nl