Mens, maatschappij en ICT 2017-2018

Tentamens

Tussentoets

De tussentoets vindt plaats op dinsdag 17 oktober van 8:30 tot 10:30, in zaal EDUC-BETA. Het is een digitale toets. Deze toets gebeurt op laptops die terplekke worden uitgedeeld, eigen laptop dus niet nodig.

Leerstof:

Er is ook een proeftentamen met voorbeeldvragen

Eindtoets

De digitale eindtoets vindt plaats op donderdag 9 november van 13:30-15:30, in EDUC-GAMMA. het tentamen bestaat overwegend uit meerkeuzevragen, enkele korte antwoordvragen en vragen over een casus. We hebben een kort voorbeeldtentamen samengesteld dat deze vraagtypen illustreert. Let op: de inhoud van de vragen komt niet overeen met de stof van dit jaar!!!

De leerstof omvat:

c.vannimwegen@uu.nl