Mens, maatschappij en ICT 2017-2018

Werkcollege

Deze pagina wordt gedurende het vak steeds aangevuld

Alle inleveringen vinden plaats via Submit. Inleveren na de deadline is niet mogelijk via Submit.

Opdrachten Digital World

Presentaties werkcollege

Worden in de loop van het vak toegevoegd

Techopdracht

Visieopdracht

c.vannimwegen@uu.nl