Algoritmiek

Toetsing Voorjaar 2018

De volgende informatie is onder voorbehoud en kan nog wijzingen.

Stof 1e deeltentamen

De stof van het 1e deeltentamen bevat de volgende onderwerpen:

Stof 2e deeltentamen

Stof aanvullende toets en inhaaltentamens

Het eindcijfer van Algoritmiek wordt als volgt bepaald:
  1. Je krijgt een cijfer tussen 0 en 10 voor het eerste deeltentamen.
  2. Je krijgt een cijfer tussen 0 en 10 voor het tweede deeltentamen.
  3. Je tentamencijfer is het gemiddelde van deze twee deeltentamencijfers.
  4. Je haalt tussen de 0 en 6 opgaven van het practicum.
  5. Als je drie of minder practicumopgaven goed heb, heb je een onvoldoende. Je eindcijfer is het minimum van 5 en je tentamencijfer.
  6. Als je vier practicumopgaven goed hebt, dan is je eindcijfer een afronding van je tentamencijfer.
  7. Als je vijf practicumopgaven goed hebt, dan is je eindcijfer een afronding van (je tentamencijfer plus 0.5).
  8. Als je zes practicumopgaven goed hebt, dan is je eindcijfer een afronding van (je tentamencijfer plus 1).
  9. Rekenvoorbeeld: je hebt een gemiddeld tentamencijfer van 4.7 en zes practicumopgaven gehaald. Je eindcijfer wordt dan een 6 (afronding van 5.7.)

Aanvullende toets

Als je een onvoldoende hebt, dan kan je kiezen uit: Er is geen ondersteuning via clarifications bij het inhaalpracticum. De deadline voor het inhaalpracticum is rond de datum van het hertentamen en wordt nader bekend gemaakt. Let op: als je twee practicumopgaven inhaalt mag je niet met het hertentamen meedoen.

Het hertamencijfer vervangt het laagste van je twee deeltentamencijfers. Het hertentamen is over de hele stof.

Een rekenvoorbeeld: je tentamencijfers zijn 4 en 5, en je hebt vier opgaven goed. Je eindcijfer is dus 4.5, wat naar 5 wordt afgerond. Voor de herkansing geldt nu het volgende. Je kan proberen om twee opgaven in te halen: lukt dat, dan wordt je cijfer onafgerond een 5.5 en wordt je eindcijfer een 6. Je kan ook een opgave inhalen en het hertentamen doen. Als je een 5 of hoger voor het hertentamen haalt en 1 opgave ingehaald hebt, dan wordt je tentamencijfer een 5 ((5+5)/2)), met een halve punt bonus, wordt het onafgeronde cijfer een 5.5 en je eindcijfer dus een 6. Je kan ook geen practicumopgaven inhalen: dan moet je een 6 of hoger voor het hertentamen halen.

Uitzonderingen

In principe zijn uitzondering op de tentamenregeling alleen mogelijk met een positief advies voor zo'n uitzondering door de studieadviseur mevrouw Corine de Gee.

Fraude

In geval van fraude is je eindcijfer een 0 of een 1, en wordt de fraude gemeld aan de examencommissie. Merk op dat een tweede veroordeling door fraude bij de Universiteit Utrecht leidt tot een jaar schorsing.