Nieuws

Het venijn zat in opgave 1 (iii) [4 punten] en 2 (i) [8 punten]. Bij 1 (iii) werden wel heel gemakkelijk enorme lijsten gematerialiseerd in de server. Bij 2 (i) zag ik de merkwaardigste algebraïsche capriolen: hoe tel je een vector bij een matrix op? Gelukkig had niet iedereen de convergentieproblematiek uit het oog verloren.

CREATE TABLE temp1 AS SELECT .... WITH DATA;

CREATE TABLE temp2 AS SELECT .... WITH DATA;

Omdat de Monet query processor in principe deelresultaten materialiseert, is dit niet zo'n gekke tactiek. Wel de rommel opruimen natuurlijk.